Akademia Teatralna w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Taniec współczesny I

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WA/A/TW-R2-Z
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Taniec współczesny I
Jednostka: Kierunek Aktorstwo (RII)
Grupy: Przedmioty A sem 3 rok II
Przedmioty podstawowe
Punkty ECTS i inne: 1.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: Polski
Skrócony opis:

Poszerzenie wiedzy w zakresie świadomości ciała, plastyki i dynamiki ruchu. Kształtowanie pamięci i wyobraźni ruchowej, koordynacji i ekspresji ruchu. Kształtowanie właściwej postawy ciała.

Pełny opis:

Zajęcia z techniki tańca współczesnego opierają się na pracy z ciężarem ciała i swobodnym wykorzystywaniem pędu. Student uczy się płynnego przepływu energii, który umożliwia szybkie i swobodne zmiany kierunków i poziomów w ruchu. Pracuje nad elastycznością ciała i zwiększaniem zakresu swojej kinosfery.

Efekty uczenia się:

K_W06 ma wiedzę z zakresu technicznych oraz artystycznych środków warsztatu aktorskiego i ruchowego w stopniu niezbędnym do realizacji własnych projektów artystycznych;

K_W09 używa i miesza gatunki, style w celu podkreślenia współczesnej wymowy projektu artystycznego w nawiązaniu do aktualnych wydarzeń z życia współczesnego

K_W11 rozumie zależności pomiędzy teorią a praktyką w aktorstwie i ruchu, a także pomiędzy inspiracją a kreacją twórczą i wykorzystuje tę wiedzę dla swojego dalszego rozwoju

K_U01 używa pełni potencjału twórczego wykorzystując uniwersalizm kreatywności we wszystkich sferach swego działania, jako indywidualność artystyczna kreuje i realizuje własne projekty twórcze

K_U05 działa na rzecz zespołu, także pełniąc w nim wiodącą rolę; dąży do osiągnięcia porozumienia w sprawie wypracowania wspólnego kierunku kreowania dzieła; jest gotowy podjąć polemikę ze współtwórcami

K_U07 stosuje techniki aktorskiego treningu ciała nie powodujące uszczerbku na zdrowiu

Metody i kryteria oceniania:

1. regularność pracy

2. postawa wobec treningu

3. postawa wobec grupy

4. postępy w zakresie techniki tańca

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-27
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WA - dydaktyka, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Liwia Bargieł, Leszek Bzdyl, Katarzyna Skarżanka
Prowadzący grup: Liwia Bargieł, Leszek Bzdyl
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie
WA - dydaktyka - zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-03-12
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WA ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Liwia Bargieł, Leszek Bzdyl, Katarzyna Skarżanka
Prowadzący grup: Liwia Bargieł, Leszek Bzdyl
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie
WA ćwiczenia - zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-24
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WA ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Liwia Bargieł, Leszek Bzdyl, Katarzyna Skarżanka
Prowadzący grup: Liwia Bargieł, Leszek Bzdyl
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie
WA ćwiczenia - zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Poszerzenie wiedzy w zakresie świadomości ciała, plastyki i dynamiki ruchu. Kształtowanie pamięci i wyobraźni ruchowej, koordynacji i ekspresji ruchu. Kształtowanie właściwej postawy ciała.

Pełny opis:

Zajęcia z techniki tańca współczesnego opierają się na pracy z ciężarem ciała i swobodnym wykorzystywaniem pędu. Student uczy się płynnego przepływu energii, który umożliwia szybkie i swobodne zmiany kierunków i poziomów w ruchu. Pracuje nad elastycznością ciała i zwiększaniem zakresu swojej kinosfery.

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WA ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Liwia Bargieł, Leszek Bzdyl, Katarzyna Skarżanka
Prowadzący grup: Liwia Bargieł, Leszek Bzdyl
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie
WA ćwiczenia - zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WA ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Liwia Bargieł, Leszek Bzdyl
Prowadzący grup: Liwia Bargieł, Leszek Bzdyl
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie
WA ćwiczenia - zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Teatralna w Warszawie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0 (2023-11-21)