Akademia Teatralna w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Techniki aktorskie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WA/A/TAkt-R2-L
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Techniki aktorskie
Jednostka: Kierunek Aktorstwo (RII)
Grupy: Przedmioty A sem 4 rok II
Przedmioty fakultatywne
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.50 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: Polski

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-17 - 2020-06-02
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
WA - dydaktyka, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Waldemar Raźniak, Katarzyna Skarżanka
Prowadzący grup: Waldemar Raźniak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie
WA - dydaktyka - zaliczenie
Skrócony opis:

Zapoznanie się z przekrojem technik aktorskich wykorzystywanych i stosowanych w Europie i na świecie. Zrozumienie do czego służą techniki i jak należy je doskonalić.

Pełny opis:

Przedmiot ten jest przedmiotem stricte ćwiczeniowym, który nie kończy się egzaminem ani zaliczeniem z oceną, a jedynie zaliczeniem. Podstawowym założeniem przedmiotu jest zrozumienie co to jest technika aktora, do czego jest potrzebna i kiedy i jak ją nabyć (samodzielność, rozwój, cele) oraz jak ona się ma do polskiego systemu kształcenia teatralnego (indywidualna droga). Istotne jest aby student dowiedział się w toku zajęć gdzie czego uczą na świecie i czym się to charakteryzuje, a także wypróbował na sobie niektóre ćwiczenia.

Jądrem wywiedzionych z naszej części świata technik jest tzw. system Stanisławskiego i założenia Bertolda Brechta - aby głębiej zrozumieć oba przeciwstawne kierunki myślenia, studenci zrekapitulują najpierw myślenie Zygmunta Freuda, Gustawa Junga oraz zastanowią się nad korelacją psychoanalizy i technik psychoterapeutycznych z procesem twórczym. Kolejnym etapem będzie dorobek kolejno: Lee Strasberga, Stanforda Meissnera i szkoły method acting; metoda działań fizycznych (w ujęciu Richardsa-Grotowskiego i w ujęciu Knebel-Booka-Stelli Adler); zręby myślenia Michaiła Czechowa, Tadashiego Suzuki, Anne Bogart (viewpoints) i Ruth Zaporah (action theatre). Szczególną rolę w pracy odgrywać będzie improwizacja, ćwiczenia medytacyjne, prace z projekcjami i wyobraźnią oraz trening skupienia.

Literatura:

Lektury obowiązkowe

1. Wasilij Toporkow Stanisławski na próbie

2. Krasner D. Strasberg, Adler i Meisner - metoda w: Dialog 2002/11

3. Thomas Richards Pracując z Grotowskim nad działaniami fizycznymi

Lektury dodatkowe

• Mindell Arnold O pracy ze śniącym ciałem; Praktyka psychologii zorientowanej na proces, Wydawnictwo Pusty Obłok, Warszawa

• Erich Fromm O sztuce miłości

• Jan Strelau - Psychologia, podręcznik akademicki, tom II

• Anne Bogart Tina Landau The viewpoints book

• Alison Hodge Actor Training

• Jean Benedetti Sztuka aktora

Uwagi:

Wymagania dotyczące zajęć

Bądź gotowa/gotowy do pełnego uczestnictwa i do bycia obecnym w sensie ciała, umysłu i odpowiedniego nastroju. Energetyczność, skupienie i odpowiednie nastawienie do zajęć (ciekawość, ambicja, szacunek do pracy swojej i innych) są kluczowe.

Bądź otwarta/otwarty na aktywne uczestnictwo w podejmowanych na zajęciach dyskusjach - z pełną kreatywnością, dociekliwością i szacunkiem dla poglądów innych.

Jesteś odpowiedzialna/odpowiedzialny za sukces swój i każdego z uczestników zajęć w realizacji celu zajęć - odpowiadasz za jakość nabywanego wskutek zajęć doświadczenia - to ty je tworzysz (samodzielność).

Wskazane jest tzw. notowanie procesu indywidualnego, czyli prowadzenie własnego dziennika spostrzeżeń, myśli, odkryć, snów, obserwacji siebie i innych w korelacji do realizowanych na użytek zajęć zadań. Poprzez obserwowanie, formułowanie myśli, werbalizację i rejestrowanie procesu wspomożesz jego głębsze rozumienie i spowodujesz skuteczniejsze utrwalenie go w swojej świadomości. Dziennik jest twoją własnością i jest wyłącznie do twojego użytku - nie jest przedmiotem oceny ani wglądu pedagoga, ani nikogo innego.

W połowie semestru będziesz poproszona/poproszony o uzupełnienie i oddanie kwestionariusza autoanalizy procesu uczenia się. Jest to absolutnie kluczowe zarówno dla Ciebie jak i dla pedagoga, aby spróbować na tym etapie zrozumieć czego się nauczyłaś/nauczyłeś, czego jeszcze nie i na jakim etapie procesu jesteś - temu właśnie służy ten kwestionariusz.

Na każdych zajęciach bądź ubrany/ubrana w luźne ubranie umożliwiające pracę na podłodze. Staramy się nie nosić biżuterii, czapek, szalików, krępujących ruchy jeansów, niewygodnych butów i innych elementów garderoby utrudniających ruch sceniczny lub nadający pracy teatralnej dodatkowe nieplanowane artystycznie znaczenia.

Proszę nie wychodzić z sali bez uprzedzenia o tym pedagoga.

Proszę przybyć na zajęcia na czas, wypoczętym, odżywionym i gotowym do pracy.

Nie rozmawiamy, nie szepczemy w trakcie kiedy inni pracują na scenie bądź pedagog udziela wskazówek.

Wszyscy są proszeni o wyłączenie (na tryb bezwibracyjny) i schowanie telefonów komórkowych w trakcie zajęć. Jeżeli mamy do czynienia z sytuacją alarmową, która wymaga posiadania włączonego telefonu, należy o tym poinformować pedagoga przed zajęciami, włączyć tryb wibracyjny i usiąść możliwie blisko wyjścia.

Nawadnianie się jest jak najbardziej wskazane w trakcie zajęć. Jedzenie jest absolutnie zabronione. Jedz przed zajęciami, po zajęciach ale nie w trakcie zajęć.

Uwaga: zajęcia będą się wiązały często z bezpiecznym kontaktem fizycznym między uczestnikami zajęć w ramach realizowanych ćwiczeń.

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-15 - 2021-06-02
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
WA ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Domalik, Katarzyna Skarżanka
Prowadzący grup: Andrzej Domalik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie
WA ćwiczenia - zaliczenie
Skrócony opis:

Zapoznanie się z przekrojem technik aktorskich wykorzystywanych i stosowanych w Europie i na świecie. Zrozumienie do czego służą techniki i jak należy je doskonalić.

Pełny opis:

Przedmiot ten jest przedmiotem stricte ćwiczeniowym, który nie kończy się egzaminem ani zaliczeniem z oceną, a jedynie zaliczeniem. Podstawowym założeniem przedmiotu jest zrozumienie co to jest technika aktora, do czego jest potrzebna i kiedy i jak ją nabyć (samodzielność, rozwój, cele) oraz jak ona się ma do polskiego systemu kształcenia teatralnego (indywidualna droga). Istotne jest aby student dowiedział się w toku zajęć gdzie czego uczą na świecie i czym się to charakteryzuje, a także wypróbował na sobie niektóre ćwiczenia.

Jądrem wywiedzionych z naszej części świata technik jest tzw. system Stanisławskiego i założenia Bertolda Brechta - aby głębiej zrozumieć oba przeciwstawne kierunki myślenia, studenci zrekapitulują najpierw myślenie Zygmunta Freuda, Gustawa Junga oraz zastanowią się nad korelacją psychoanalizy i technik psychoterapeutycznych z procesem twórczym. Kolejnym etapem będzie dorobek kolejno: Lee Strasberga, Stanforda Meissnera i szkoły method acting; metoda działań fizycznych (w ujęciu Richardsa-Grotowskiego i w ujęciu Knebel-Booka-Stelli Adler); zręby myślenia Michaiła Czechowa, Tadashiego Suzuki, Anne Bogart (viewpoints) i Ruth Zaporah (action theatre). Szczególną rolę w pracy odgrywać będzie improwizacja, ćwiczenia medytacyjne, prace z projekcjami i wyobraźnią oraz trening skupienia.

Literatura:

Lektury obowiązkowe

1. Wasilij Toporkow Stanisławski na próbie

2. Krasner D. Strasberg, Adler i Meisner - metoda w: Dialog 2002/11

3. Thomas Richards Pracując z Grotowskim nad działaniami fizycznymi

Lektury dodatkowe

• Mindell Arnold O pracy ze śniącym ciałem; Praktyka psychologii zorientowanej na proces, Wydawnictwo Pusty Obłok, Warszawa

• Erich Fromm O sztuce miłości

• Jan Strelau - Psychologia, podręcznik akademicki, tom II

• Anne Bogart Tina Landau The viewpoints book

• Alison Hodge Actor Training

• Jean Benedetti Sztuka aktora

Uwagi:

Wymagania dotyczące zajęć

Bądź gotowa/gotowy do pełnego uczestnictwa i do bycia obecnym w sensie ciała, umysłu i odpowiedniego nastroju. Energetyczność, skupienie i odpowiednie nastawienie do zajęć (ciekawość, ambicja, szacunek do pracy swojej i innych) są kluczowe.

Bądź otwarta/otwarty na aktywne uczestnictwo w podejmowanych na zajęciach dyskusjach - z pełną kreatywnością, dociekliwością i szacunkiem dla poglądów innych.

Jesteś odpowiedzialna/odpowiedzialny za sukces swój i każdego z uczestników zajęć w realizacji celu zajęć - odpowiadasz za jakość nabywanego wskutek zajęć doświadczenia - to ty je tworzysz (samodzielność).

Wskazane jest tzw. notowanie procesu indywidualnego, czyli prowadzenie własnego dziennika spostrzeżeń, myśli, odkryć, snów, obserwacji siebie i innych w korelacji do realizowanych na użytek zajęć zadań. Poprzez obserwowanie, formułowanie myśli, werbalizację i rejestrowanie procesu wspomożesz jego głębsze rozumienie i spowodujesz skuteczniejsze utrwalenie go w swojej świadomości. Dziennik jest twoją własnością i jest wyłącznie do twojego użytku - nie jest przedmiotem oceny ani wglądu pedagoga, ani nikogo innego.

W połowie semestru będziesz poproszona/poproszony o uzupełnienie i oddanie kwestionariusza autoanalizy procesu uczenia się. Jest to absolutnie kluczowe zarówno dla Ciebie jak i dla pedagoga, aby spróbować na tym etapie zrozumieć czego się nauczyłaś/nauczyłeś, czego jeszcze nie i na jakim etapie procesu jesteś - temu właśnie służy ten kwestionariusz.

Na każdych zajęciach bądź ubrany/ubrana w luźne ubranie umożliwiające pracę na podłodze. Staramy się nie nosić biżuterii, czapek, szalików, krępujących ruchy jeansów, niewygodnych butów i innych elementów garderoby utrudniających ruch sceniczny lub nadający pracy teatralnej dodatkowe nieplanowane artystycznie znaczenia.

Proszę nie wychodzić z sali bez uprzedzenia o tym pedagoga.

Proszę przybyć na zajęcia na czas, wypoczętym, odżywionym i gotowym do pracy.

Nie rozmawiamy, nie szepczemy w trakcie kiedy inni pracują na scenie bądź pedagog udziela wskazówek.

Wszyscy są proszeni o wyłączenie (na tryb bezwibracyjny) i schowanie telefonów komórkowych w trakcie zajęć. Jeżeli mamy do czynienia z sytuacją alarmową, która wymaga posiadania włączonego telefonu, należy o tym poinformować pedagoga przed zajęciami, włączyć tryb wibracyjny i usiąść możliwie blisko wyjścia.

Nawadnianie się jest jak najbardziej wskazane w trakcie zajęć. Jedzenie jest absolutnie zabronione. Jedz przed zajęciami, po zajęciach ale nie w trakcie zajęć.

Uwaga: zajęcia będą się wiązały często z bezpiecznym kontaktem fizycznym między uczestnikami zajęć w ramach realizowanych ćwiczeń.

Zajęcia w cyklu "semsetr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-14 - 2022-06-05
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
WA ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Głowacki, Katarzyna Skarżanka
Prowadzący grup: Piotr Głowacki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie
WA ćwiczenia - zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Teatralna w Warszawie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)