Akademia Teatralna w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Sceny dialogowe prozą

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WA/A/ScDPr
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Sceny dialogowe prozą
Jednostka: Kierunek Aktorstwo (RII)
Grupy: Przedmioty A sem 4 rok II
Przedmioty kierunkowe
Punkty ECTS i inne: 3.00 LUB 5.00 LUB 3.50 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: Polski
Skrócony opis:

Praca zbiorowa na wybranych scenach/ fragmentach dramatu klasycznego lub współczesnego. Budowanie historii poszczególnych postaci sztuki, adaptacja i łączenie ich z losami innych bohaterów (praca zbiorowa). Analiza charakterów, logika i konstrukcja dramatu w połączeniu z improwizacją i swobodą twórczą w ramach zadanych tematów. Budowanie relacji między postaciami w przebiegu wspólnej opowieści. Dialog jako forma komunikacji, wymiana informacji, emocji, stanów psychologicznych oraz forma zachowań i partnerstwo sceniczne.

Świadome budowanie zdarzenia scenicznego potocznie zwanego "sceną".

Efekty uczenia się:

Wiedza:

- wiedza na temat konstruowania scen dialogowych prozą [K_W06, K_W09, K_W11]

- wiedza o świecie na podstawie literatury, kina, sztuki współczesnej, aktualnych wydarzeń, historii, stanowiących podstawę budowania scen dialogowych, postaci oraz konstruowania historii [K_W04, K_W07]

- znajomość repertuaru związanego z kierunkiem studiów [K_W03]

- znajomość i rozumienie cech aktora jako twórcy kultury i podmiotu konstytuującego struktury społeczne oraz zasady ich funkcjonowania [K_W05]

- wiedza w zakresie technicznych oraz artystycznych środków warsztatu aktorskiego i ruchowego w stopniu niezbędnym do realizacji własnych projektów artystycznych [K_W06]

Umiejętności:

- Umiejętność pracy w zespole - uważność, słuchanie partnera, adaptacja w nowych zadaniach [K_U05]

- Łączenie dramaturgii poszczególnych scen w jedną opowieść (dramat), przeprowadzenie postaci przez wspólną historię [K_U02, K_U06]

- Synteza informacji potrzebnych do budowania relacji; ocena sytuacji i umiejętność znalezienia się w niej [K_U08]

- Umiejętność analizy, koncentracji, powtarzalności oraz improwizacji [K_U04]

- Umiejętność łączenia różnych form i sztuk, zabawy w pracy nad tekstem (m.in taniec, śpiew) [ K_U01, K_U04]

- Umiejętność wykorzystania własnych doświadczeń, obserwacji, marzeń w pracy nad tekstem [K_U01, K_U04]

Kompetencje:

- wykorzystuje doświadczenie zdobyte podczas procesu kształcenia w jasnym formułowaniu sądów i oczekiwań wobec partnerów scenicznych [K_K01]

- rozumie i odczuwa potrzebę rozwoju i poszerzania własnej wiedzy, umiejętności i sprawności [K_K02]

- świadomie korzysta w pracy twórczej z zasobów własnej energii, intuicji i wyobraźni; skutecznie radzi sobie ze stresem w pracy indywidualnej i zespołowej [K_K05]

- dokonuje samooceny i formułuje uwagi wobec innych osób; uwagi krytyczne przyjmuje jako inspirację do poszukiwania nowych rozwiązań [K_K06]

- doświadczenie w łączeniu dyscypliny i pracy w oparciu o etykę zawodową, w przymierzu z przyjemnością i poszukiwaniem [K_K07, K_K10]

Metody i kryteria oceniania:

Ocena semestralna jest sumą oceny otrzymanej przez Studenta w ramach prowadzonych zajęć i efektu egzaminu końcowego. To suma doświadczeń zebranych podczas pracy m.in umiejętność pracy w zespole, pomysły i inspiracje, budowanie roli w oparciu o analizę, koncentracja, współpraca i realizacja uwag, zadań, powtarzalność zadanych tematów w opowiadaniu historii, dyscyplina, poczucie odpowiedzialności.

Egzamin końcowy w formie pokazu przygotowanych scen dialogowych.

Dozwolone są dwie nieobecności nieusprawiedliwione.

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-01-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WA ćwiczenia więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Perchuć, Katarzyna Skarżanka
Prowadzący grup: Anna Buczek, Andrzej Domalik, Wiesław Komasa, Milena Suszyńska-Dziuba
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - egzamin
WA ćwiczenia - egzamin

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2017-02-13 - 2017-05-27
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WA ćwiczenia więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Perchuć, Katarzyna Skarżanka
Prowadzący grup: Anna Buczek, Andrzej Domalik, Wiesław Komasa, Milena Suszyńska-Dziuba
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - egzamin
WA ćwiczenia - egzamin

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-01-13
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WA ćwiczenia, 105 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Perchuć, Katarzyna Skarżanka
Prowadzący grup: Grzegorz Chrapkiewicz, Andrzej Domalik, Milena Suszyńska-Dziuba, Adrian Zaremba
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - egzamin
WA ćwiczenia - egzamin

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2017/18" (zakończony)

Okres: 2018-02-07 - 2018-05-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WA ćwiczenia, 105 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Perchuć, Katarzyna Skarżanka
Prowadzący grup: Grzegorz Chrapkiewicz, Andrzej Domalik, Milena Suszyńska-Dziuba, Adrian Zaremba
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - egzamin
WA ćwiczenia - egzamin

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-01-12
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WA ćwiczenia, 90 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Grzegorz Chrapkiewicz, Izabela Kuna, Katarzyna Skarżanka
Prowadzący grup: Grzegorz Chrapkiewicz, Izabela Kuna
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - egzamin
WA ćwiczenia - egzamin

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-06 - 2019-05-25
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WA ćwiczenia, 90 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Grzegorz Chrapkiewicz, Izabela Kuna, Katarzyna Skarżanka
Prowadzący grup: Grzegorz Chrapkiewicz, Izabela Kuna
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - egzamin
WA ćwiczenia - egzamin

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-17 - 2020-06-02
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WA - dydaktyka, 90 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Domalik, Izabela Kuna, Katarzyna Skarżanka
Prowadzący grup: Andrzej Domalik, Izabela Kuna
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - egzamin
WA - dydaktyka - egzamin

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-15 - 2021-06-02
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WA wykład z ćwiczeniami, 90 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Grzegorz Chrapkiewicz, Izabela Kuna, Katarzyna Skarżanka, Adrian Zaremba
Prowadzący grup: Grzegorz Chrapkiewicz, Izabela Kuna, Adrian Zaremba
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - egzamin
WA wykład z ćwiczeniami - egzamin

Zajęcia w cyklu "semsetr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-14 - 2022-06-05
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WA wykład z ćwiczeniami, 90 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Izabela Kuna, Olga Sawicka, Katarzyna Skarżanka
Prowadzący grup: Izabela Kuna, Olga Sawicka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - egzamin
WA wykład z ćwiczeniami - egzamin

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-13 - 2023-06-13
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WA wykład z ćwiczeniami, 90 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Izabela Kuna, Katarzyna Skarżanka, Waldemar Śmigasiewicz
Prowadzący grup: Izabela Kuna, Waldemar Śmigasiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - egzamin
WA wykład z ćwiczeniami - egzamin
Skrócony opis:

Praca nad dramatem współczesnym. Praca zbiorowa. Kondycja młodego społeczeństwa w oparciu o jego problemy, emocje, stany, pragnienia, lęki, marzenia, obowiązki i role . Tworzenie świata bohaterów z wyróżnieniem ich indywidualności, ich oryginalnego języka i głosu. Historia dramatu jako pretekst do pokazania prawdy o nas.

Pełny opis:

Prawda jako cel i inspiracja. Poznawanie bohaterów, ich języka, temperamentu, marzeń, lęków , obowiązków i zadań w oparciu o własne zasoby/ temperament, wyobraźnia, emocja, wrażliwość i wyobraźnia. Zajęcia zbiorowe, wspólne budowanie historii uwrażliwiają na świat, partnera, budują mocne podstawy słuchania i widzenia, organizujemy miejsce , w którym dzieje się opowieść, opowieść w której zachowując swoją odrębność opowiadamy językiem postaci wykonując należne postaci zadania. Opowiadamy swoją historię w oparciu o historie dramatu. Dramat to pretekst do opowieści własnej. Odwaga, czułość, praca, otwarcie na drugiego człowieka/ postać to podstawa w poszukiwaniu prawdy bohaterów, czyli naszej. Koncentracja, analiza opowieści na każdym etapie pracy, rozwój bohaterów i własny postęp w budowaniu roli, wymyślanie światów w świecie zastanym, praca w każdym aspekcie opowieści od analizy, emocji, zadań po scenografię i kostiumy. Prawda, która dzieje się tu i teraz. Praca i rozwój. Delikatność i słuchanie. Siła własnego głosu i pobudzanie wrażliwości. Prawda, Praca, Przyjemność.

Literatura:

"Klara" - zbiór opowiadań - adaptacja. Historia kobiety uwikłanej w romans z żonatym mężczyzną. Kobiety, którą otaczają ludzie dramatycznie poszukujący miłości, bliskości, ciepła. Ludzie uzależnieni od używek i innych ludzi, ludzi, którzy są piekielnie samotni, ale próbują wyrwać życiu chwilę szczęścia płacąc za to wysoką cenę. To historia o przemijaniu , którego nie chcemy i o miłości , której szukamy całe życie. O marzeniach, które się nie spełniają. O walce o siebie .

Uwagi:

Praca zbiorowa. Ocena jest sumą pracy podczas zajęć i przygotowywanego egzaminu. Pracę rozumiem jako gotowość do podejmowania zadań i uczciwego ich przeprowadzania oraz szacunek do siebie i innych.

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-12 - 2024-05-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WA wykład z ćwiczeniami, 90 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Hycnar, Waldemar Śmigasiewicz
Prowadzący grup: Marcin Hycnar, Waldemar Śmigasiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - egzamin
WA wykład z ćwiczeniami - egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Teatralna w Warszawie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)