Akademia Teatralna w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Spektakl dyplomowy 3

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WA/A/SD3
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Spektakl dyplomowy 3
Jednostka: Kierunek Aktorstwo
Grupy: Przedmioty A sem 7 rok IV
Przedmioty ATM sem 8 rok IV
Przedmioty kierunkowe
Przedmioty kierunkowe ATM
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 28.00 LUB 27.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: Polski

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-01-12
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WA ćwiczenia, 240 godzin więcej informacji
WA dyplom - przedstawienie repertuarowe więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Skarżanka
Prowadzący grup: Artur Tyszkiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - egzamin
WA ćwiczenia - egzamin

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-27
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WA - dydaktyka, 240 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Hycnar, Katarzyna Skarżanka
Prowadzący grup: Marcin Hycnar
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - egzamin
WA - dydaktyka - egzamin

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-15 - 2021-06-02
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WA dyplom - przedstawienie repertuarowe, 240 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Hycnar, Katarzyna Skarżanka
Prowadzący grup: Marcin Hycnar
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - egzamin
WA dyplom - przedstawienie repertuarowe - egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Teatralna w Warszawie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)