Akademia Teatralna w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Recital wokalny

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WA/A/RW-Z
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Recital wokalny
Jednostka: Kierunek Aktorstwo rok IV
Grupy: Przedmioty A sem 7 rok IV
Przedmioty fakultatywne
Punkty ECTS i inne: 3.00 LUB 10.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: Polski
Skrócony opis:

opracowanie scenariusza i tworzenie wizji artystycznej planowanego projektu recitalu.

Pełny opis:

Spotkanie z młodymi artystami mające na celu stworzenie wstępnego projektu recitalu. Opracowanie scenariusza swojego projektu zgodnego z wizją artystyczną studenta. Poszerzanie wiedzy w zakresie historii piosenki poetycki i piosenki aktorskiej.

Literatura:

Historia castrata ,,Farinelli,,, ,,Komeda,, Marek Hendrykowski, Julia Popkiewicz ,,casting,, pierwsze spotkanie rezyser aktor, ,, Muzykofilia,, Oliver Sacks, Marcin Grygo i Bartosz Michalak ,,Janda Kameleon-zawodowiec.

Efekty uczenia się:

Samodzielne tworzenie scenariusza zgodne wizją artystyczną artysty SAW W02,

Organizacja pracy i procesu tworzenia recitalu-monodramu ( elementy dzieła muzycznego funkcjonalne dla działań scenicznych SAW U04

współpraca z muzykiem akompaniatorem jako współtworzącym projekt KK05

Poszerzenie wiedzy z zakresu monodramu,mono-recitalu i recitalu SAW W01

Metody i kryteria oceniania:

stworzenie koncepcji,pomysłu na swój recital. Stworzenie wstępnego projektu scenariusza z doborem repertuaru i literatury. Kreatywność. Osobista wypowiedz.

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-27
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WA - dydaktyka, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Bułhak - Rewak, Andrzej Domalik, Dariusz Janus, Jacek Kita, Anna Lobedan, Andrzej Perkman, Anna Serafińska, Katarzyna Skarżanka, Anna Sroka-Hryń, Janusz Szrom
Prowadzący grup: Ewa Bułhak - Rewak, Andrzej Domalik, Dariusz Janus, Jacek Kita, Anna Lobedan, Andrzej Perkman, Anna Sroka-Hryń, Janusz Szrom
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - egzamin
WA - dydaktyka - zaliczenie

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-03-12
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WA ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bartosz Porczyk, Katarzyna Skarżanka, Anna Sroka-Hryń
Prowadzący grup: Andrzej Perkman, Bartosz Porczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - egzamin
WA ćwiczenia - zaliczenie

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-24
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WA - dydaktyka, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bartosz Porczyk, Marcin Przybylski, Katarzyna Skarżanka, Anna Sroka-Hryń
Prowadzący grup: Andrzej Perkman, Bartosz Porczyk, Marcin Przybylski, Anna Sroka-Hryń, Marek Stefankiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - egzamin
WA - dydaktyka - zaliczenie

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WA - dydaktyka, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Januszkiewicz, Anna Lobedan, Bartosz Porczyk, Marcin Przybylski, Katarzyna Skarżanka, Anna Sroka-Hryń
Prowadzący grup: Marcin Januszkiewicz, Anna Lobedan, Bartosz Porczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - egzamin
WA - dydaktyka - zaliczenie

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WA - dydaktyka, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dariusz Janus, Marcin Januszkiewicz, Anna Lobedan, Andrzej Perkman, Bartosz Porczyk, Marek Stefankiewicz
Prowadzący grup: Marcin Januszkiewicz, Anna Lobedan, Bartosz Porczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - egzamin
WA - dydaktyka - zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Teatralna w Warszawie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)