Akademia Teatralna w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Ruch rezonatory II

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WA/A/RR2-Z
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Ruch rezonatory II
Jednostka: Kierunek Aktorstwo rok III
Grupy: Przedmioty A sem 5 rok III
Przedmioty fakultatywne
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 1.00 LUB 2.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: Polski

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-01-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WA ćwiczenia więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Perchuć, Katarzyna Skarżanka
Prowadzący grup: Anna Zubrzycki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie
WA ćwiczenia - zaliczenie

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2017-02-13 - 2017-05-27
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WA ćwiczenia więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Perchuć, Katarzyna Skarżanka
Prowadzący grup: Anna Zubrzycki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie
WA ćwiczenia - zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2017/18" (zakończony)

Okres: 2018-02-07 - 2018-05-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WA ćwiczenia, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Perchuć, Katarzyna Skarżanka
Prowadzący grup: Anna Zubrzycki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie
WA ćwiczenia - zaliczenie

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-06 - 2019-05-25
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WA ćwiczenia, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Skarżanka, Anna Zubrzycki
Prowadzący grup: Anna Zubrzycki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie
WA ćwiczenia - zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-27
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WA - dydaktyka, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bartosz Martyna, Katarzyna Skarżanka
Prowadzący grup: Bartosz Martyna
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie na ocenę
WA - dydaktyka - zaliczenie
Skrócony opis:

Celem zajęć jest utrwalenie u studentów prawidłowej emisji głosu, która jest ważnym elementem wizerunku zawodowego – i szerzej – procesu komunikatywnego. Ponadto, w ramach przedmiotu poruszane będą zagadnienia mające za zadanie przygotowanie studentów do wykonywania zawodu w obszarze aktorstwa głosowego (voice acting) – niezbędnego w teatrze radiowym czy dubbingu.

Pełny opis:

W procesie wytwarzania i wyprowadzania głosu bierze udział wiele czynności zachodzących jednocześnie – oddychanie, fonacja oraz artykulacja przy wykorzystaniu funkcji rezonansu. W trakcie zajęć każdej z tych czynności poświęcone będą ćwiczenia intelektualne (mające na celu zwiększenie świadomości procesu emisji głosu) i ruchowe (kształtujące mechanizmy poszczególnych narządów i mięśni).

W ramach zajęć wykorzystywane będą ćwiczenia z m.in.: Metody Feldenkraisa, Metody Iris Warren, Techniki Alexandra, Jogi, a także z badań własnych nad zagadnieniem emisji głosu.

Zarys procesu zajęć:

1. Oddech – świadomość, likwidowanie blokad i napięć ciała-instrumentu poprzez ćwiczenia rozluźniające i relaksacyjne.

2. Dźwięk – uwalnianie prawidłowego, indywidualnego i jednostkowego, naturalnego głosu.

3. Mowa – zastosowanie świadomego oddechu, prawidłowego głosu i prawidłowej postawy ciała w praktyce

Literatura:

Literatura podstawowa

• Linklater K., Uwolnij swój głos, Kraków 2013.

• Łastik, A., Poznaj swój głos… twoje najważniejsze narzędzie pracy, Warszawa 2002.

• Szkiełkowska A., Kazanecka E., Emisja głosu- wskazówki metodyczne, Warszawa 2011.

Literatura uzupełniająca

• Tarasiewicz B., Mówię i śpiewam świadomie. Podręcznik do emisji głosu, Kraków 2003.

• Grotowski J., Teksty zebrane, Warszawa 2012

• Binkuńska E., Higiena i emisja głosu mówionego, Bydgoszcz 2012.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Teatralna w Warszawie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)