Akademia Teatralna w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Praca z reżyserem

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WA/A/PzR
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Praca z reżyserem
Jednostka: Kierunek Aktorstwo rok IV
Grupy: Przedmioty A sem 8 rok IV
Przedmioty fakultatywne
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: Polski
Skrócony opis:

Współpraca z reżyserem , tworzenie postaci dramatu lub fragmentu dramatu

Pełny opis:

Przedmiot powinien weryfikować zdobyte w czasie studiów umiejętności i sprawdzać wiedzę związaną z szeroko pojętą sztuką aktorską . Studentki i studenci powinni stworzyć pełnokrwiste , psychologicznie opracowane, technicznie sprawne postaci na podstawie wyrażnie określonych przez reżysera-pedagoga wskazówek , dotyczących jego własnej interpretacji dramatu czy też fragmentu dramatu.

Literatura:

Literatura odpowiednio dobrana do interpretowanego dramatu.

Efekty uczenia się:

WIEDZA

Wiedzą co to jest opracowanie psycholpgiczne roli K_W04

Wiedzą co to są gatunki Dramatu i wiedzą co to są odpowiednie srodki wyrazu aktorskiego ułatwiajace realizację poszczególnych gatunków K_W06

Wiedzą co to jest formalne opracowanie roli i wiedzą jak zastosować środki formalne w realizowanym spwktaklu K_W02.

Wiedzą na czym polega współpraca z rezyserem przy tworzeniu dzieła teatralnego K_W09

UMIEJĘTNOŚCI.

Umieją samodzielnie budować postać sceniczną K_U05

Umieją pracować nad formalnym opracowaniem postaci i dostosować się do formy spektaklu załozonej przez rezysera K_U01

Umieją swobodnie posługiwać się zdobytymi umiejętnościami warsztatowymi K_U07

Umieją i potrafią improwizować w poszukiwaniu postaci na zadany przez rezysera temat K_U02

KOMPETENCJE

Są chętni do współpracy z zespołem , grupą studencką w celu stworzenia jednorodnego spektaklu teatralnegoK_K05

Są otwarci na współpracę z rezyserem i dokonywanie korekt na podstawie uwag rezysera K_K04

Chętnie dostosowują się do ogółnej koncepcji rezysera , nie tracąc przy tym swojej indywidualności i oryginalności interpretowanej postaci K_K03

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie przedmiotu.

Zajęcia w cyklu "semsetr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-14 - 2022-06-05
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WA ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Grzegorz Chrapkiewicz, Katarzyna Skarżanka
Prowadzący grup: Grzegorz Chrapkiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie
WA ćwiczenia - zaliczenie
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jesy sprawdzian nabytych w czasie stydiów umiejetności aktorski . Nauka scisłej współpracy z rezyserem w tworzeniu postaci scenicznej i umiejetność dostosowania własnej koncepcji do ogólnej interpretacji dzieła wytyczonej przez rezysera.

Pełny opis:

Praca nad interpretacją postaci z dramatu Mariusa von Mayenburga " Konsternacja" Ćwiczenia improwizacyjne. Istota teatru absurdu w ujęciu współczesnej dramaturgi niemieckiej (brutaliści). Praca nad psychologiczną stroną postaci jak i nad odpowiednim oracowaniem formalnym co ma istotne znaczenie w tego typu literaturze dramatycznej.

Literatura:

"Eldorado"-Marius von Mayenburg ADiT Warszawa 2022

Dialog. nr7 / lipiec 1999

Uwagi:

Praca na zaliczenie z mozliwością pokazu dla społeczność AT.

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-13 - 2023-06-13
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WA ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Grzegorz Chrapkiewicz, Katarzyna Skarżanka
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie
WA ćwiczenia - zaliczenie

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2023/24" (zakończony)

Okres: 2024-02-12 - 2024-05-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WA ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Perchuć
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie
WA ćwiczenia - zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Teatralna w Warszawie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)