Akademia Teatralna w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Praca z akompaniatorem (AIP)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WA/A/PrAk3-Z
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Praca z akompaniatorem (AIP)
Jednostka: Kierunek Aktorstwo rok III
Grupy: Przedmioty A sem 5 rok III
Przedmioty fakultatywne
Punkty ECTS i inne: 0.50 LUB 1.00 LUB 1.50 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: Polski
Skrócony opis:

Podczas zajęć studenci pracują wspólnie z akompaniatorem nad przygotowaniem utworów z gatunku piosenki. Ponieważ występuje tu wiele styli i gatunków muzycznych (np. rock, pop, swing, samba, bossa nova itp.) każdy z nich wymaga czasu do zapoznania i analizy formalnej. Praca polega na dokładnym poznaniu linii melodycznej, harmonii utworu, rytmiki i zmian dynamicznych i agogicznych. Ponadto analizowane są ogólne cechy i specyfikę danego gatunku i wynikające z niego różnice w frazowaniu, konstruowaniu formy, narracji utworu. Na tej podstawie budowana jest rola i postać podczas zajęć "Style muzyczne" razem z profesorem prowadzącym.

Pełny opis:

Pracę ze studentem nad piosenką rozpoczyna się od omówienia charakterystyki stylistyk zawierających się w ogólnych hasłach - styl, charakter, tempo, frazowanie. Dowiaduje się o podstawowych zasadach rytmicznych rządzących w tych gatunkach (m.in. swingowanie, synkopa, triola, frazowanie). Wiedzę tę otrzymuje w formie krótkiej prezentacji teoretycznej, ilustrowanej poprzez przykłady z literatury muzycznej z omówieniem. Następnie wiedza jest stosowana praktycznie poprzez ćwiczenia rytmiczne, melodyczne, harmoniczne z naciskiem na improwizację. Po tym etapie wstępnym, następuje praca z konkretnymi utworami z danej stylistyk i praca nad nimi. Nad formą, charakterem, aranżacją. Aby umożliwić studentom pracę samodzielną w domu studenci otrzymują od akompaniatora podkłady do wszystkich utworów indywidualnych i zbiorowych.

Literatura:

Przykłady muzyczne z twórczości artystów musicalowych. Playlisty z takimi utworami przygotowywane są na bieżąco w zależności od potrzeby i omawianych tematów.

Efekty uczenia się:

W01 - zna podstawowe cechy stylistyk będących przedmiotem kursu. Rozumie ich rolę w kształtowaniu utworu muzycznego. (SAW_W02)

W02 - zna podstawową literaturę muzyczną z obu stylistyk, potrafi opisać ich cechy na podstawie przykładu muzycznego (SAW_W01)

U01 - wykonując utwór muzicalowy potrafi użyć właściwych środków stylistycznych i artykulacyjnych osiągając właściwy dla danego stylu rezultat. (SAW_U01)

U02 - potrafi zaplanować formę utworu, narrację, oraz wstępną aranżację - (charakter części, chórki etc.) (SAW_U02)

K01 - potrafi współpracować z akompaniatorem oraz z innymi wykonawcami nad wspólnym przygotowaniem utworu/utworów do publicznej prezentacji. (K_K01)

K02 - potrafi merytorycznie przekazać uwagi dotyczące "stylowości" wykonania w trakcie wspólnej pracy z innymi wykonawcami (K_K03)

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na podstawie pracy na zajęciach w ciągu semestru.

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-01-13
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WA ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Perchuć, Katarzyna Skarżanka
Prowadzący grup: Urszula Borkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - forma zaliczenia zależy od etapu studiów
WA ćwiczenia - zaliczenie

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2017/18" (zakończony)

Okres: 2018-02-07 - 2018-05-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WA ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Perchuć, Katarzyna Skarżanka
Prowadzący grup: Konrad Wantrych
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - forma zaliczenia zależy od etapu studiów
WA ćwiczenia - zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-03-12
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WA ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Perkman, Katarzyna Skarżanka
Prowadzący grup: Andrzej Perkman
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - forma zaliczenia zależy od etapu studiów
WA ćwiczenia - zaliczenie

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-24
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WA ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Skarżanka, Marek Stefankiewicz
Prowadzący grup: Marek Stefankiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - forma zaliczenia zależy od etapu studiów
WA ćwiczenia - zaliczenie

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WA ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Perkman, Katarzyna Skarżanka, Marek Stefankiewicz
Prowadzący grup: Andrzej Perkman
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - forma zaliczenia zależy od etapu studiów
WA ćwiczenia - zaliczenie

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WA ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Perkman
Prowadzący grup: Andrzej Perkman
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - forma zaliczenia zależy od etapu studiów
WA ćwiczenia - zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Teatralna w Warszawie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)