Akademia Teatralna w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Praca z akompaniatorem II

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WA/A/PrAk2-R2-Z
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Praca z akompaniatorem II
Jednostka: Kierunek Aktorstwo (RII)
Grupy: Przedmioty A sem 3 rok II
Przedmioty specjalności - Aktorstwo i wokalistyka
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 0.50 LUB 1.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: Polski
Skrócony opis:

Studenci w trakcie zajęć pracują wspólnie z akompaniatorem nad przygotowaniem utworów z gatunku piosenki musicalowej. Ponieważ występuje tu wiele styli i gatunków muzycznych (np. rock, pop, swing, samba, bossa nova itp.) każdy z nich wymaga czasu do zapoznania i analizy formalnej. Praca polega na dokładnym poznaniu linii melodycznej, harmonii utworu, rytmiki i zmian dynamicznych i agogicznych. Ponadto analizowane są ogólne cechy i specyfikę danego gatunku i wynikające z niego różnice w frazowaniu, konstruowaniu formy, narracji utworu. Na tej podstawie budowana jest rola i postać podczas zajęć "Style muzyczne" razem z profesorem prowadzącym.

Pełny opis:

W początkowym okresie student poznaje charakterystykę stylistyk zawierających się w ogólnych hasłach - styl, charakter, tempo, frazowanie. Dowiaduje się o podstawowych zasadach rytmicznych rządzących w tych gatunkach (m.in. swingowanie, synkopa, triola, frazowanie). Wiedzę tę otrzymuje w formie krótkiej prezentacji teoretycznej, ilustrowanej poprzez przykłady z literatury muzycznej z omówieniem. Następnie wiedza jest stosowana praktycznie poprzez ćwiczenia rytmiczne, melodyczne, harmoniczne z naciskiem na improwizację. Po tym etapie wstępnym, następuje praca z konkretnymi utworami z danej stylistyk i praca nad nimi. Nad formą, charakterem, aranżacją. Studenci otrzymują od akompaniatora podkłady do wszystkich utworów indywidualnych i zbiorowych, co pozwala im na samodzielną pracę.

Literatura:

Przykłady muzyczne z twórczości artystów musicalowych. Playlisty z takimi utworami przygotowywane są na bieżąco w zależności od potrzeby i omawianych tematów.

Efekty uczenia się:

W01 - zna podstawowe cechy stylistyk będących przedmiotem kursu. Rozumie ich rolę w kształtowaniu utworu muzycznego. (SAW_W02)

W02 - zna podstawową literaturę muzyczną z obu stylistyk, potrafi opisać ich cechy na podstawie przykładu muzycznego (SAW_W01)

U01 - wykonując utwór muzicalowy potrafi użyć właściwych środków stylistycznych i artykulacyjnych osiągając właściwy dla danego stylu rezultat. (SAW_U01)

U02 - potrafi zaplanować formę utworu, narrację, oraz wstępną aranżację - (charakter części, chórki etc.) (SAW_U02)

K01 - potrafi współpracować z akompaniatorem oraz z innymi wykonawcami nad wspólnym przygotowaniem utworu/utworów do publicznej prezentacji. (K_K01)

K02 - potrafi merytorycznie przekazać uwagi dotyczące "stylowości" wykonania w trakcie wspólnej pracy z innymi wykonawcami (K_K03)

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na podstawie pracy na zajęciach w ciągu semestru.

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-03 - 2017-01-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
WA ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Perchuć, Katarzyna Skarżanka
Prowadzący grup: Dariusz Janus
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: forma zaliczenia zależy od etapu studiów

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2017-02-13 - 2017-05-27
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
WA ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Perchuć, Katarzyna Skarżanka
Prowadzący grup: Andrzej Perkman
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - forma zaliczenia zależy od etapu studiów
WA ćwiczenia - zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-09-25 - 2018-01-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
WA ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Perchuć, Katarzyna Skarżanka
Prowadzący grup: Konrad Wantrych
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - forma zaliczenia zależy od etapu studiów
WA ćwiczenia - zaliczenie

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2017/18" (zakończony)

Okres: 2018-02-07 - 2018-05-26
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
WA ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Perchuć, Katarzyna Skarżanka
Prowadzący grup: Marek Stefankiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - forma zaliczenia zależy od etapu studiów
WA ćwiczenia - zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-09-24 - 2019-01-12
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
WA ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Perchuć, Andrzej Perkman, Katarzyna Skarżanka
Prowadzący grup: Andrzej Perkman
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - forma zaliczenia zależy od etapu studiów
WA ćwiczenia - zaliczenie

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-06 - 2019-05-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
WA ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Urszula Borkowska, Marcin Perchuć, Katarzyna Skarżanka
Prowadzący grup: Urszula Borkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - forma zaliczenia zależy od etapu studiów
WA ćwiczenia - zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-27
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
WA ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Perkman, Katarzyna Skarżanka, Marek Stefankiewicz
Prowadzący grup: Andrzej Perkman, Marek Stefankiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie
WA ćwiczenia - zaliczenie

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-03-12
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
WA ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dariusz Janus, Katarzyna Skarżanka, Marek Stefankiewicz
Prowadzący grup: Dariusz Janus, Marek Stefankiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie
WA ćwiczenia - zaliczenie

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
WA ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dariusz Janus, Katarzyna Skarżanka, Marek Stefankiewicz
Prowadzący grup: Dariusz Janus, Marek Stefankiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie
WA ćwiczenia - zaliczenie

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
WA ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dariusz Janus, Katarzyna Skarżanka, Marek Stefankiewicz
Prowadzący grup: Dariusz Janus, Marek Stefankiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie
WA ćwiczenia - zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Teatralna w Warszawie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)