Akademia Teatralna w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Piosenka

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WA/A/Pio
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Piosenka
Jednostka: Kierunek Aktorstwo rok I
Grupy: Przedmioty A sem 2 rok I
Przedmioty podstawowe
Punkty ECTS i inne: 1.50 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: Polski
Skrócony opis:

Interpretacja piosenki filmowej

Pełny opis:

Studenci zostali poproszeni o wyszukanie piosenek, które zostały wykorzystane w filmach polskich i nie tylko. Propozycje okazały się niezwykle ciekawe i oryginalne, co świadczy o szerokim zakresie zainteresowania w tym temacie. A jakakolwiek podpowiedź czy sugestia z mojej strony kończyła się znajomością tematu na następnych zajęciach. Z grupą pracuję już kolejny semestr, dzięki czemu znamy już swoje mocniejsze cechy jak i słabości, co niezwykle pomaga na tym etapie pracy. Drugi semestr to kolejny krok w interpretacji piosenki - odważniejszy w przekraczaniu granic.

Literatura:

Ballada z filmu Pociąg reż. Jerzy Kawalerowicz

W wielkim mieście z filmu Zakochany Anioł reż. Artur „Baron” Więcek

Un Poco Loco z filmu Coco reż. Lee Unkrich

Tak mi źle z serialu Wojna Domowa reż. Jerzy Gruza

Mata Hari z filmu Lata dwudzueste… lata trzydzieste… reż. Janusz Rzeszewski

Już kąpiesz się nie dla mnie z filmu Szpital reż. Janusza Majewskiego

Ach śpij kochanie z filmu Paweł i Gaweł reż. Mieczysław Krawicz

Kubusiowa kołysanka z filmu Kubuś Puchatek reż. Stephen J. Anderson/Don Hall

Kołysanka z filmu Dziecko Rosemary reż. Roman Polański

To nie był film z filmu Młode wilki reż. Jarosław Żamojda

Moda i miłość z filmu Dziewczyny do wzięcia reż. Janusz Kondratiuk

Lipka zielona z filmu Boże Ciało reż. Jan Komasa

Walc z serialu Noce i Dnie reż. Jerzy Antczak

Nie wiem czy to warto z filmu Matka swojej matki reż Robert Gliński

Kto tak ładnie kradnie z filmu Halo Szpicbródka reż. Janusz Rzeszewski

Ach Panie, Panowie z filmu Apetyt na czereśnie reż. Romuald Szejd

Ta noc do innych jest niepodobna z filmu Wielka Majówka reż. Krzysztof Rogulski

Cucurrucucu Paloma z filmu Porozmawiaj z nią reż. Pedro Almodovar

Efekty uczenia się:

Studenci po pierwszym semestrze odważniej i z większą świadomością podchodzą do interpretacji piosenki. W dalszym ciągu bawimy się metodą, aby nie poprzez usilne powtarzanie dźwięków, ale dzięki wyobraźni i rozumieniu tekstu piosenki zmierzyć się z tą formą muzyczną.

Metody i kryteria oceniania:

Zaangażowanie na zajęciach, znajomość materiału, pomysłowość, wyobraźnia i wykonanie zadanego utworu na egzaminie końcowym.

Praktyki zawodowe:

Praktyki zawodowe nie mają znaczenia w zaliczeniu tego przedmiotu.

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-06 - 2019-05-25
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WA - dydaktyka, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Skarżanka, Andrzej Strzelecki
Prowadzący grup: Marek Stefankiewicz, Andrzej Strzelecki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - egzamin
WA - dydaktyka - egzamin

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-17 - 2020-06-02
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WA - dydaktyka, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dariusz Janus, Anna Lobedan, Katarzyna Skarżanka
Prowadzący grup: Dariusz Janus, Anna Lobedan
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - egzamin
WA - dydaktyka - egzamin

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-15 - 2021-06-02
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WA wykład z ćwiczeniami, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dariusz Janus, Anna Lobedan, Andrzej Perkman, Katarzyna Skarżanka
Prowadzący grup: Dariusz Janus, Anna Lobedan, Andrzej Perkman
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - egzamin
WA wykład z ćwiczeniami - egzamin

Zajęcia w cyklu "semsetr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-14 - 2022-06-05
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WA wykład z ćwiczeniami, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dariusz Janus, Anna Lobedan, Katarzyna Skarżanka
Prowadzący grup: Dariusz Janus, Anna Lobedan
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - egzamin
WA wykład z ćwiczeniami - egzamin

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-13 - 2023-06-13
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WA wykład z ćwiczeniami, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Urszula Borkowska, Ewa Bułhak - Rewak, Dariusz Janus, Anna Lobedan, Katarzyna Skarżanka
Prowadzący grup: Urszula Borkowska, Ewa Bułhak - Rewak, Dariusz Janus, Anna Lobedan
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - egzamin
WA wykład z ćwiczeniami - egzamin

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2023/24" (zakończony)

Okres: 2024-02-12 - 2024-05-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WA wykład z ćwiczeniami, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Urszula Borkowska, Ewa Bułhak - Rewak, Dariusz Janus, Anna Lobedan
Prowadzący grup: Urszula Borkowska, Ewa Bułhak - Rewak, Dariusz Janus, Natalia Kujawa, Anna Lobedan, Andrzej Perkman
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - egzamin
WA wykład z ćwiczeniami - egzamin
Skrócony opis:

Praca w szczególności grupowa.. Pracujemy nad materiałem w grupie. Celem jest wspólne sceniczne działanie. Wyrażenie się przez piosenkę w zespole. Będą pojawiać się partie solowe , ale punktem wyjścia jestem ja w grupie.

Studenci otrzymują materiał muzyczny , przygotowujemy go wspólnie na zajęciach , ale nauka tekstu i linii melodycznych dokonuje się po za zajęciami.

Na zajęciach pracujemy nad interpretacją utworów.

Pełny opis:

Pracujemy nad piosenkami , w aranżacji na głosy . Niektóre piosenki spróbujemy wzbogacić o choreografię. Przede wszystkim przedmiot ma za zadanie uświadomić osobom jeszcze nie śpiewającym , że ta materia może być im bliższa., można ją oswoić. I znaleźć w niej prawdę i radość.

Literatura:

Piosenki z repertuaru zespołu Lady Pank, Klaus Mitffoch, Perfect, Republika,Kayah

Uwagi:

Student może pozwolić sobie na dwie nieusprawiedliwione nieobecności na zajęciach. Aby zaliczyć przedmiot i być dopuszczonym do egzaminu musi być zachowana połowa obecności na zajęciach.

Ocena końcowa to wynik całego procesu, na który składa się zaangażowanie studenta , pomysłowość, realizacja zadań końcowy egzamin, kreatywność.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Teatralna w Warszawie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)