Akademia Teatralna w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Podstawy scen dialogowych prozą

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WA/A/PSDP-R2-Z
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Podstawy scen dialogowych prozą
Jednostka: Kierunek Aktorstwo (RII)
Grupy: Przedmioty A sem 3 rok II
Przedmioty kierunkowe
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: Polski
Skrócony opis:

Nabycie umiejętności odczytywania intencji rządzących scenami dialogowymi, analiza tekstu umiejętność prowadzenia dialogu, poznanie zasad zarządzających komunikacją między partnerami, uruchomienia wyobraźni na ciekawe rozwiązania sceniczne, indywidualne odczytywanie intencji i emocji postaci, współpraca i uważność partnerska, wyszukiwanie najwłaściwszych rozwiązań scenicznych i ciekawych środków wyrazu do wyrażania intencji i emocji postaci.

Pełny opis:

Nabycie umiejętności analizy tekstu w zgodzie z intencją autora. Odważna interpretacja scen oparta na poszukiwaniu ukrytych intencji i emocji postaci. Poszukiwanie najciekawszych rozwiązań scenicznych. Poszukiwanie odważnych środków wyrazu i ciekawego i ich zastosowania . Budowanie w oparciu o wyobraźnię wewnętrznego życia postaci i znajdowanie oryginalnych środków wyrazu na jej ujawnienie. Współpraca z partnerem. Rozwijanie uważności i empatii na scenicznego partnera. Budowanie napięć i rytmów w obrębie sceny i utworu scenicznego.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

- Zna i rozumie pojęcie analizy tekstu. Poszerza zakres swojej wiedzy w tej dziedzinie [K_W04],

- Zna repertuar związany zw specjalnością studiów [K_W03],

- Rozpoznaje różnorodne środki wyrazu artystycznego i potrafi nimi operować w zakresie dialogu scenicznego [K_W06].

Umiejętności:

- Potrafi analizować tekst dramatyczny [K_U02],

- Posługuje się środkami wyrazu artystycznego i wzbogaca umiejętności techniczne w zakresie mowy, głosu, ekspresji i konstrukcji sceny dialogowej [K_U06, K_U07],

- Samodzielnie poszukuje interpretacji utworu [K_U02, K_U04],

- Potrafi nawiązać kontakt z publicznością i zapanować nad nią [K_U11].

Kompetencje:

- Rozumie i przyjmuje krytykę traktując ją jako drogę rozwoju [K_K06]

- Panuje nad swoimi możliwościami z zakresu techniki dialogu. Szybko potrafi odejść od założonego zadania na korzyść nowej propozycji. poznaje własne ograniczenia i możliwości. Czerpie z intuicji i nabytych technicznych umiejętności. Krytykę traktuje jako konstruktywną dyskusję. Potrafi bronić swojego zdania jednocześnie będąc otartym na ocenę innych. Rozumie konieczność poszerzania i rozwoju własnej wiedzy, umiejętności i sprawności. Rozumie konieczność współpracy z partnerami [K_K02][K_K03][K_K05].

Metody i kryteria oceniania:

Metoda warsztatowa:

Odnajdywanie w narzuconej treści przestrzeni dla własnej osobowości.

Poszukiwanie formy scenicznej do wyrażenia intencji i założeń emocjonalnych.

Odnajdywanie impulsów pobudzających emocje i wyrazistość sceniczną.

Poznawanie zasad rządzących rytmem dialogu

Otwarcia na odważne próby emocjonalne, rozbudzanie wyobraźni i intuicji.

Umiejętność kontrolowania techniki mówienia ze szczególnym zwróceniem uwagi na wyrazistość słowa i konstrukcję dialogu.

Umiejętność odczytywania ukrytych i nieoczywistych intencji postaci.

Egzamin w formie pokazu.

Ocenie podlega również całokształt pracy w semestrze, w tym umiejętność pracy w zespole.

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-27
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WA ćwiczenia, 90 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Izabela Kuna, Olga Sawicka, Katarzyna Skarżanka
Prowadzący grup: Izabela Kuna, Olga Sawicka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - egzamin
WA ćwiczenia - egzamin
Literatura:

Urodziny Stanleya - H. Pinter

Obrazy E. Hoppera

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-03-12
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WA wykład z ćwiczeniami, 90 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Grzegorz Chrapkiewicz, Izabela Kuna, Katarzyna Skarżanka, Adrian Zaremba
Prowadzący grup: Grzegorz Chrapkiewicz, Izabela Kuna, Adrian Zaremba
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - egzamin
WA wykład z ćwiczeniami - egzamin

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-24
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WA wykład z ćwiczeniami, 90 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Izabela Kuna, Olga Sawicka, Katarzyna Skarżanka
Prowadzący grup: Izabela Kuna, Olga Sawicka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - egzamin
WA wykład z ćwiczeniami - egzamin

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WA wykład z ćwiczeniami, 90 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Izabela Kuna, Katarzyna Skarżanka, Waldemar Śmigasiewicz
Prowadzący grup: Izabela Kuna, Waldemar Śmigasiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - egzamin
WA wykład z ćwiczeniami - egzamin

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WA wykład z ćwiczeniami, 90 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Hycnar, Waldemar Śmigasiewicz
Prowadzący grup: Marcin Hycnar, Waldemar Śmigasiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - egzamin
WA wykład z ćwiczeniami - egzamin
Skrócony opis:

Nabycie umiejętności odczytywania intencji rządzących scenami dialogowymi, analiza tekstu, umiejętność prowadzenia dialogu, poznanie zasad komunikacji między partnerami, uruchomienia wyobraźni na ciekawe rozwiązania sceniczne, indywidualne odczytywanie intencji i emocji postaci, współpraca i uważność partnerska, wyszukiwanie najwłaściwszych rozwiązań scenicznych i niebanalnych środków wyrazu do wyrażania intencji i emocji postaci.

Pełny opis:

Nabycie umiejętności analizy tekstu w zgodzie z intencją autora i współczesnym kontekstem sztuki. Interpretacja scen oparta na odczytywaniu zapisanych oraz poszukiwaniu ukrytych intencji i emocji postaci. Poszukiwanie najciekawszych rozwiązań scenicznych i komunikatywnych środków wyrazu. Budowanie w oparciu o wyobraźnię wewnętrznego życia postaci i znajdowanie oryginalnych środków wyrazu na jej ujawnienie. Współpraca z partnerem. Rozwijanie uważności i empatii na scenicznego partnera. Budowanie napięć i rytmów w obrębie sceny dialogowej i utworu scenicznego.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Teatralna w Warszawie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)