Akademia Teatralna w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Podstawy pracy z kamerą

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WA/A/PPzK-R2-Z
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Podstawy pracy z kamerą
Jednostka: Kierunek Aktorstwo (RII)
Grupy: Przedmioty A sem 3 rok II
Przedmioty fakultatywne
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.50 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: Polski
Skrócony opis:

Celem zajęć jest wskazanie różnic w pracy na planie filmu fabularnego, serialu telewizyjnego, telenoweli czy sitcomu.

Pełny opis:

- odgrywanie przed kamerą indywidualnie, w duetach, triach i kwartetach scen z filmów polskich i zagranicznych oraz analizowanie pracy własnej i aktorów zawodowych.

- do analizy posłużą sceny z filmów fabularnych, seriali, telenowel i sitcomów.

- zrealizowanie z każdym studentem artystycznego cv na wideo.

- przygotowanie do castingów i zdjęć próbnych.

Literatura:

Brak - ćwiczenia praktyczne.

Efekty uczenia się:

Po zajęciach student/ka będzie znał/a specyfikę mediów oraz różnice w poszczególnych gatunkach filmowych i telewizyjnych K_W02

Będzie umiał/a poruszać się w świecie mediów. K_U01

Umięjętność improwizowania. K_U02

Łączy zdobytą wiedze z umiejętnościami przy tworzeniu zadań przed kamerą K_K03

Metody i kryteria oceniania:

Obecność na zajęciach - dopuszczalne dwie nieobecności nieusprawiedliwione.

Aktywność na zajęciach (zgłaszanie aktorskich rozwiązań filmowych i telewizyjnych).

Praktyki zawodowe:

brak.

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-27
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
WA - dydaktyka, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Głowacki, Katarzyna Skarżanka
Prowadzący grup: Piotr Głowacki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie
WA - dydaktyka - zaliczenie

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-03-12
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
WA ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Skarżanka, Janusz Zaorski
Prowadzący grup: Janusz Zaorski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie
WA ćwiczenia - zaliczenie

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
WA ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Skarżanka, Janusz Zaorski
Prowadzący grup: Janusz Zaorski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie
WA ćwiczenia - zaliczenie

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
WA ćwiczenia, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Głowacki, Katarzyna Skarżanka, Janusz Zaorski
Prowadzący grup: Piotr Głowacki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie
WA ćwiczenia - zaliczenie

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2023/24" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-19

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
WA ćwiczenia, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Głowacki
Prowadzący grup: Piotr Głowacki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie
WA ćwiczenia - zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Teatralna w Warszawie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)