Akademia Teatralna w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Praca nad rolą - śpiew (AW)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WA/A/PNRS-R3-L
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Praca nad rolą - śpiew (AW)
Jednostka: Kierunek Aktorstwo (RIII)
Grupy: Przedmioty A sem 6 rok III
Przedmioty specjalności - Aktorstwo i wokalistyka
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: Polski
Skrócony opis:

Praca nad spektaklem muzycznym , w końcowej formie muzycznego dyplomu. Piosenki dobierane do opowiadanych historii , taki schemat w doborze utworów.

Materiał muzyczny polski i zagraniczny. Od jazzowych ballad po rockowe brzmienia . Studentki pracują na solowymi partiami oraz śpiewają w trio i sekstecie.Repertuar tak dobrany aby pokazać szeroki wachlarz umiejętności studenta.

Pełny opis:

Głównym celem przedmiotu praca nad piosenką jako utworem scenicznym, wypowiedzią jednostki przez siebie i całą grupę. Umiejętność pracy w zespole, dużo zadań choreograficznych, założenie ,ze wyrazem siebie aktora dźwiękiem, słowem i ciałem. Te wszystkie elementy niezbędne do tworzenia scenicznego "ja".

Zbudowanie pełnokrwistych ról. Łączenie tekstu mówionego ze śpiewem . Piosenka jako forma sceniczna , która jasno wynika z wcześniejszego bycia na scenie.

Literatura:

Repertuar June Christy, Natalii Przybysz, Meli Koteluk, Wandy Warskiej, Moniki Brodki,

zespołów Pidzama porno, Kobranocka, Lao Che,

utwory z musicalu Ghost, Mamma Mia

Efekty uczenia się:

Student potrafi sam przeprowadzić analizę tekstu piosenki.KU02 SAW-U01

Bez problemu porusza się w warstwie muzycznej i tekstowej utworu.SAW-05

Jasno i rzetelnie interpretuje tekst.KU05, KU06

Przedstawia swoją wizję piosenki.KU04

Buduje przejrzystą postaci na scenie. SAW-03 SAW-04 SAW-U02

Poszerza swojà wiedzę w zakresie polskiej piosenki i znajomości polskich twórców

Pracuje w zespole 9 osobowym

Odpowiedzialnie podchodzi do uczestnictwa w zajęciach . Świadomy , ze w pracy zespołowej brak jednego elementu często uniemożliwia dalszą pracę.KK08 KU05

Myśli twórczo, sam kreuje sceniczny świat.KK05 KU04

Poszerza swoją wiedzę z zakresu przedmiotu samemu poszukując właściwych rozwiązań .KW01 KW07 KW08 KW09

Sprawnie korzysta z wyposażenia technicznego , posługuje się mikroportami , mikrofonem , zna zakres odsłuchów KW010 KU03

Umie porozumiewać się i komunikować z kolegami na scenie i po za nià .

Rozróżnia teorię a praktykę w aktorstwie, śpiewie i ruchu.KW011,

Samodzielnie rozwiązuje sceniczne konflikty . Możliwe różnice zdań przyjmuje z otwartą głową.Gotowy na zmiany i krytykę..KK01 KK06

Metody i kryteria oceniania:

Student odpowiedzialnie i rzetelnie wykonuje powierzone mu zadania.

Umie pracować w grupie.Czynnie bierze udział w zajęciach.

Przygotowany podchodzi do wspólnej pracy.

Stara się Sytuacje rozwiązywać sytuacje konfliktowe. Wiedząc , ze w porozumieniu z innymi osiągnie się więcej . Zawsze dąży do dialogu, poznając również racje drugiej strony.

Praktyki zawodowe:

Student bierze udział w spektaklach teatru dramatycznego i muzycznego .KU01

Jeździ na festiwale i konkursy .KU011

Organizuje, współtworzy kółka teatralne, edukując dzieci i młodzież w zakresie

teatru, filmu, aktorstwa, śpiewu i tańca KK02 KK03

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-15 - 2021-06-02
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
WA wykład z ćwiczeniami, 90 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Urszula Borkowska, Ewa Bułhak - Rewak, Katarzyna Skarżanka
Prowadzący grup: Urszula Borkowska, Ewa Bułhak - Rewak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - egzamin
WA wykład z ćwiczeniami - egzamin

Zajęcia w cyklu "semsetr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-14 - 2022-06-05
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
WA wykład z ćwiczeniami, 90 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Perkman, Bartosz Porczyk, Katarzyna Skarżanka
Prowadzący grup: Andrzej Perkman, Bartosz Porczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - egzamin
WA wykład z ćwiczeniami - egzamin

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2023-02-13 - 2023-05-29
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
WA wykład z ćwiczeniami, 90 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Perkman, Bartosz Porczyk, Katarzyna Skarżanka
Prowadzący grup: Andrzej Perkman, Bartosz Porczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - egzamin
WA wykład z ćwiczeniami - egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Teatralna w Warszawie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)