Akademia Teatralna w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Podstawy harmonii

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WA/A/PH-Z
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Podstawy harmonii
Jednostka: Kierunek Aktorstwo rok III
Grupy: Przedmioty A sem 5 rok III
Przedmioty fakultatywne
Punkty ECTS i inne: 1.00 LUB 2.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: Polski
Skrócony opis:

W trakcie zajęć student poznaje zasady kształtowania warstwy harmonicznej w utworach muzyki rozrywkowej. Poznaje budowę akordów, ich charakter oraz funkcje. Uczy się dokonywać właściwego doboru akordów do danej melodii oraz ich realizacji (przewrót, pozycja, dodaktowe dźwięki etc.)

Pełny opis:

W ramach przedmiotu student poznaje następujące zagadnienia:

1. Pojęcia harmoniczne - akord, triada, dominanta, kontrapunkt, progresja, dysonans etc.

2. Rola harmonii w utworze muzycznym - tonacja, kadencja, modulacja, tryb etc.

3. Harmonia jako zapis funkcyjny - symbole akordów i ich znaczenie. Zakresów swobody w realizacji w zależności od gatunku czy stylistyki.

4. Współbrzmienia w warstwie wokalnej - tworzenie faktur wokalnych, chórków, prostych aranżacji.

5. Harmonia a gatunek - charakterystyczne rozwiązania harmoniczne przynależne do danej stylistyki

6. Akord a skala, dźwięki dodatkowe, chromatyka, rola dysonansu.

7. Reharmonizacja - czym jest, jaki ma cel etc.

Literatura:

B. Hołownia "O harmonii jazzowej" (fragmenty)

H. Leonard "Pocket music theory" (fragmenty)

Efekty uczenia się:

W01 - student rozumie zależności między głosami a także głosami i akompaniamentem, i potrafi to wykorzystać kształtując warstwę harmoniczną (SAW_W02)

W02 - student wie jakie środki harmoniczne mogą mieć zastosowanie w różnych stylistykach, potrafi ich użyć (SAW_W05)

U01- student potrafi rozczytać zapis funkcyjny, i w podstawowym zakresie realizować go na instrumencie w danej stylistyce (SAW_U01)

U02 - student rozumie relacje harmoniczne, jest w stanie je nazwać i scharakteryzować (SAW_U01)

K01 - student potrafi się komunikować z pozostałymi muzykami używając odpowiedniej terminologii muzycznej, wyraża zarówno oczekiwania jak i potrafi zrozumieć, przyjąć i zrealizować sugestie (K_K01)

K01 - student potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę harmoniczną w tworzeniu bardziej złożonych faktur wokalnych. (K_K03

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na podstawie pracy w ciągu roku akademickiego oraz pracy końcowej - samodzielnego przygotowanie krótkiego utworu w formie nagrania, wykonania z fortepianem ew. zapisu nutowego

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-24
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WA - dydaktyka, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jacek Kita, Katarzyna Skarżanka
Prowadzący grup: Jacek Kita
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie
WA - dydaktyka - zaliczenie
Skrócony opis:

W trakcie zajęć student poznaje zasady kształtowania warstwy harmonicznej w utworach muzyki rozrywkowej. Poznaje budowę akordów, ich charakter oraz funkcje. Uczy się dokonywać właściwego doboru akordów do danej melodii oraz ich realizacji (przewrót, pozycja, dodaktowe dźwięki etc.)

Pełny opis:

W ramach przedmiotu student poznaje następujące zagadnienia:

1. Pojęcia harmoniczne - akord, triada, dominanta, kontrapunkt, progresja, dysonans etc.

2. Rola harmonii w utworze muzycznym - tonacja, kadencja, modulacja, tryb etc.

3. Harmonia jako zapis funkcyjny - symbole akordów i ich znaczenie. Zakresów swobody w realizacji w zależności od gatunku czy stylistyki.

4. Współbrzmienia w warstwie wokalnej - tworzenie faktur wokalnych, chórków, prostych aranżacji.

5. Harmonia a gatunek - charakterystyczne rozwiązania harmoniczne przynależne do danej stylistyki

6. Akord a skala, dźwięki dodatkowe, chromatyka, rola dysonansu.

7. Reharmonizacja - czym jest, jaki ma cel etc.

Literatura:

B. Hołownia "O harmonii jazzowej" (fragmenty)

H. Leonard "Pocket music theory" (fragmenty)

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WA - dydaktyka, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksandra Bilińska, Katarzyna Skarżanka
Prowadzący grup: Aleksandra Bilińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie
WA - dydaktyka - zaliczenie
Skrócony opis:

W trakcie zajęć student poznaje zasady kształtowania warstwy harmonicznej w utworach muzyki rozrywkowej. Poznaje budowę akordów, ich charakter oraz funkcje. Uczy się dokonywać właściwego doboru akordów do danej melodii oraz ich realizacji (przewrót, pozycja, dodaktowe dźwięki etc.)

Pełny opis:

W ramach przedmiotu student poznaje następujące zagadnienia:

1. Pojęcia harmoniczne - akord, triada, dominanta, kontrapunkt, progresja, dysonans etc.

2. Rola harmonii w utworze muzycznym - tonacja, kadencja, modulacja, tryb etc.

3. Harmonia jako zapis funkcyjny - symbole akordów i ich znaczenie. Zakresów swobody w realizacji w zależności od gatunku czy stylistyki.

4. Współbrzmienia w warstwie wokalnej - tworzenie faktur wokalnych, chórków, prostych aranżacji.

5. Harmonia a gatunek - charakterystyczne rozwiązania harmoniczne przynależne do danej stylistyki

6. Akord a skala, dźwięki dodatkowe, chromatyka, rola dysonansu.

7. Reharmonizacja - czym jest, jaki ma cel etc.

Literatura:

B. Hołownia "O harmonii jazzowej" (fragmenty)

H. Leonard "Pocket music theory" (fragmenty)

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WA - dydaktyka, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Stefankiewicz
Prowadzący grup: Marek Stefankiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie
WA - dydaktyka - zaliczenie
Skrócony opis:

W trakcie zajęć student poznaje zasady kształtowania warstwy harmonicznej w utworach muzyki rozrywkowej. Poznaje budowę akordów, ich charakter oraz funkcje. Uczy się dokonywać właściwego doboru akordów do danej melodii oraz ich realizacji (przewrót, pozycja, dodaktowe dźwięki etc.)

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Teatralna w Warszawie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)