Akademia Teatralna w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Podstawy harmonii

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WA/A/PH-L
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Podstawy harmonii
Jednostka: Kierunek Aktorstwo (RIII)
Grupy: Przedmioty A sem 6 rok III
Przedmioty fakultatywne
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 LUB 1.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: Polski

Zajęcia w cyklu "semsetr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-14 - 2022-06-05
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
WA - dydaktyka, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksandra Bilińska, Katarzyna Skarżanka
Prowadzący grup: Jacek Kita
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie
WA - dydaktyka - zaliczenie

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-02-13 - 2023-05-29
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
WA - dydaktyka, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksandra Bilińska, Jacek Kita, Katarzyna Skarżanka
Prowadzący grup: Jacek Kita
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie
WA - dydaktyka - zaliczenie
Skrócony opis:

Opanowanie podstawowej wiedzy teoretycznej w zakresie harmonii funkcyjnej systemu dur-moll (diatonika) i umiejętności jej praktycznego zastosowania w analizie, opracowaniach muzycznych i improwizacjach:

- przygotowanie do samodzielnego harmonizowania melodii

- kształcenie umiejętności analizy zjawisk harmonicznych

- pobudzanie wyobraźni twórczej w zakresie realizowanych zadań

Pełny opis:

Umiejętność rozpoznawania w procesie analizy audytywnej następujących zagadnień harmonicznych: kadencji,

przebiegów funkcyjnych z akordami pobocznymi, akordami septymowymi, nonowymi z

trójdźwiękami z dodaną sekstą, odczytywanie i harmonizacja

sopranu, progresje, zboczenie modulacyjne.

Wprowadzenie do realizacji tych zagadnień w grze na fortepianie.

Podstawowe zagadnienia z zakresu harmonii jazzowej oraz rozrywkowej.

Literatura:

F. Wesołowski, Materiały do ćwiczeń harmonicznych, PWM Kraków 1978.

F. Wesołowski, Materiały do nauki o skalach muzycznych, PWM Kraków, 2013.

Olszewski W. K., Podstawy harmonii we współczesnej muzyce jazzowej i rozrywkowej, PWM 2009.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Teatralna w Warszawie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-2 (2023-01-24)