Akademia Teatralna w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Interpretacja piosenki III

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WA/A/IntPio3-Z
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Interpretacja piosenki III
Jednostka: Kierunek Aktorstwo rok III
Grupy: Przedmioty A sem 5 rok III
Przedmioty fakultatywne
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 LUB 2.00 LUB 4.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: Polski
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest dotarcie do sensu literackiego, a także muzycznego wybranego utworu. Poszukiwanie jego alternatywnych możliwości interpretacyjnych. Próba scalenia poszczególnych utworów wykonywanych przez studentów w jedno przedstawienie.

Pełny opis:

Elementy pracy nad interpretacją piosenki:

- początkowe rozpoznawanie możliwości muzyczno-wokalnych poszczególnych studentów oraz stopnia ich zaawansowania w materię muzyczną;

- próby odszukania materiału odpowiedniego dla każdego studenta, zgodnie z jego upodobaniami, gustem i możliwościami wokalnymi;

- opanowywanie muzyczne materiału;

- analiza tekstu poszczególnych piosenek w kontekście konstrukcji finałowej prezentacji;

- poszukiwanie najciekawszych rozwiązań interpretacyjnych;

- przygotowanie pokazu.

Literatura:

Literatura do wyboru przez studenta, w zależności od jego upodobań repertuarowych, zgodna z tematem przewodnim pokazu.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

- znajomość struktury piosenki (K_W03, K_W04)

- świadomość umocowania utworu w kontekście współczesności (K_W02)

Umiejętności:

- posługiwanie się frazą muzyczną dla celów interpretacyjnych (K_U07, K_U08, K_U09)

- umiejętność prawidłowej intonacji (K_U07)

- umiejętność prawidłowej artykulacji jako niezbędnego środka wyrazu (K_U07)

- umiejętność zespołowego wykonywania utworów (K_U01, K_U05, K_U13)

- umiejętność odejścia od zapisanego tekstu, improwizując z użyciem werbalnych i niewerbalnych środków ekspresji (K_U04)

Kompetencje:

- student potrafi dokonać samooceny i konstruktywnie wprowadza uwagi wobec siebie i innych osób (K_K01, K_K06)

- świadomie korzysta w pracy twórczej z zasobów własnej energii, intuicji, emocji i wyobraźni; skutecznie radzi sobie ze stresem w pracy indywidualnej i zespołowej (K_K05)

- analizuje i wyciąga wnioski z aktów twórczych w społecznym, naukowym i etycznym aspekcie (K_K10)

Metody i kryteria oceniania:

Podstawą oceny końcowej jest prezentacja z udziałem publiczności.

Ocenie podlega również całokształt pracy w semestrze oraz umiejętność pracy w zespole.

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-01-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WA wykład więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Perchuć, Katarzyna Skarżanka
Prowadzący grup: Ewa Bułhak - Rewak, Waldemar Śmigasiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - egzamin
WA wykład - egzamin

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2017-02-13 - 2017-05-27
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WA wykład więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Perchuć, Katarzyna Skarżanka
Prowadzący grup: Urszula Borkowska, Beata Fudalej, Waldemar Śmigasiewicz, Konrad Wantrych
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - egzamin
WA wykład - egzamin

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-01-13
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WA wykład, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Perchuć, Katarzyna Skarżanka
Prowadzący grup: Łukasz Borkowski, Krzysztof Majchrzak, Andrzej Perkman, Waldemar Śmigasiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - egzamin
WA wykład - egzamin

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2017/18" (zakończony)

Okres: 2018-02-07 - 2018-05-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WA wykład, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Perchuć, Katarzyna Skarżanka
Prowadzący grup: Mateusz Dębski, Krzysztof Majchrzak, Anna Sroka-Hryń, Konrad Wantrych
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - egzamin
WA wykład - egzamin

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-01-12
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WA wykład, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dariusz Janus, Anna Lobedan, Marcin Perchuć, Katarzyna Skarżanka, Marek Stefankiewicz, Zbigniew Zamachowski
Prowadzący grup: Dariusz Janus, Anna Lobedan, Marek Stefankiewicz, Zbigniew Zamachowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - egzamin
WA wykład - egzamin

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-06 - 2019-05-25
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WA wykład, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dariusz Janus, Anna Lobedan, Marcin Perchuć, Katarzyna Skarżanka, Marek Stefankiewicz, Zbigniew Zamachowski
Prowadzący grup: Dariusz Janus, Jacek Kita, Anna Lobedan, Zbigniew Zamachowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - egzamin
WA wykład - egzamin

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-27
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WA - dydaktyka, 75 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Perkman, Katarzyna Skarżanka, Zbigniew Zamachowski
Prowadzący grup: Andrzej Perkman, Zbigniew Zamachowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - egzamin
WA - dydaktyka - zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Teatralna w Warszawie.
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)