Akademia Teatralna w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Interpretacja piosenki II

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WA/A/IntPio2-Z
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Interpretacja piosenki II
Jednostka: Kierunek Aktorstwo rok II
Grupy: Przedmioty A sem 3 rok II
Przedmioty specjalności - Aktorstwo dramatyczne
Punkty ECTS i inne: 2.00 LUB 3.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: Polski
Skrócony opis:

Interpretacja piosenki. Wprowadzenie studenta w historię piosenki. Czym jest.

Jak powinna być przez aktora prowadzona.

Zadanie pracy, stworzenie krótkiej historii na temat śpiewanej piosenki.

Opis zagadnienia tematu utworu, krótka charakterystyka postaci, którą tworzy.

Pełny opis:

Student pracuje samodzielnie i w zespole , przy utworach solowych kolegów czynnie uczestniczy , tworząc chórki, tańcząc, istniejąc na scenie.

Próba samodzielnej pracy , gdzie jedynym instrumentem jest człowiek i jego głos.

Każda z piosenek zaaranżowana na głosy.Cala grupa pracuje we wszystkich utworach. Praca nade wszystko zespołowa , chociaż każdy posiada indywidualny utwór.

Student pod koniec semestru przedstawia profesorowi opis piosenki.

Sam konstruuje szkielet utworu i opowiada historie, którą chce przedstawić na scenie.

Literatura:

Praca ze studentami nad Polską piosenką lat 50,60. Repertuar Nataszy Zylskiej, Marii Koterbskiej , Danuty Rinn, Janusza Gniatkowskiego i wielu innych rodzimych twórców.

Efekty uczenia się:

Student potrafi sam przeprowadzić analizę tekstu piosenki.KU02

Bez problemu porusza się w warstwie muzycznej i tekstowej utworu.

Jasno i rzetelnie interpretuje tekst.KU05, KU06

Przedstawia swoją wizję piosenki, zawsze z szacunkiem do twórców.

Poszerza swojà wiedzę w zakresie polskiej piosenki.i

Zachowuje słowo i muzykę dane nam przez autorów. KW01KW04

Jego wiedza umożliwia mu działanie sceniczne.KW02 KU03

W zakresie pracy na scenie z mikroportem czy mikrofonem.KW03 KU03

Swoją wiedzę bez problemu przenosi na scenę , szlifując warsztat aktorski

Słowo i dźwięk , tym samym bez problemu porusza się w tym obszarze .KU03

Umie połączyć w jedno wszystkie podane mu elementy

Słowo , dźwięk , interpretacja , dobór stylu muzycznego , dobrej tonacji ,używa ciała jako instrumentu prawidłowo ,bez komplikacji zdrowotnych KU08, KU09

Pracuje w zespole 12 osób .

Odpowiedzialnie podchodzi do uczestnictwa w zajęciach . Świadomy , ze w pracy zespołowej brak jednego elementu często uniemożliwia dalszą pracę.KK08

Myśli twórczo, sam kreuje sceniczny świat.KK05

Umie porozumiewać sie i komunikować z kolegami na scenie i po za nià .

Samodzielnie rozwiązuje sceniczne konflikty . Możliwe różnice zdań przyjmuje z otwartą głową.Gotowy na zmiany i krytykę..KK01 KK06

Metody i kryteria oceniania:

Student odpowiedzialnie i rzetelnie wykonuje powierzone mu zadania.

Umie pracować w grupie.Czynnie bierze udział w zajęciach.

Przygotowany podchodzi do wspólnej pracy.

Dwie nieusprawiedliwione nieobecności dyskwalifikują go przed zaliczeniem przedmiotu.

Praktyki zawodowe:

Student bierze udział w festiwalach i koncertach muzycznych.

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-01-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WA wykład więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Perchuć, Katarzyna Skarżanka
Prowadzący grup: Urszula Borkowska, Ewa Bułhak - Rewak, Mateusz Dębski, Anna Sroka-Hryń
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - egzamin
WA wykład - egzamin

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2017-02-13 - 2017-05-27
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WA wykład więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Perchuć, Katarzyna Skarżanka
Prowadzący grup: Urszula Borkowska, Ewa Bułhak - Rewak, Mateusz Dębski, Anna Sroka-Hryń
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - egzamin
WA wykład - egzamin

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-01-13
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WA wykład, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Perchuć, Katarzyna Skarżanka
Prowadzący grup: Łukasz Damrych, Mateusz Dębski, Bartosz Porczyk, Zbigniew Zamachowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - egzamin
WA wykład - egzamin

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2017/18" (zakończony)

Okres: 2018-02-07 - 2018-05-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WA wykład, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Perchuć, Katarzyna Skarżanka
Prowadzący grup: Urszula Borkowska, Ewa Bułhak - Rewak, Andrzej Perkman, Zbigniew Zamachowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - egzamin
WA wykład - egzamin

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-01-12
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WA wykład, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mariusz Benoit, Dariusz Janus, Marcin Perchuć, Andrzej Perkman, Marcin Przybylski, Katarzyna Skarżanka
Prowadzący grup: Mariusz Benoit, Dariusz Janus, Andrzej Perkman, Marcin Przybylski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - egzamin
WA wykład - egzamin

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-06 - 2019-05-25
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WA wykład, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mariusz Benoit, Dariusz Janus, Marcin Perchuć, Andrzej Perkman, Marcin Przybylski, Katarzyna Skarżanka
Prowadzący grup: Mariusz Benoit, Dariusz Janus, Andrzej Perkman, Marcin Przybylski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - egzamin
WA wykład - egzamin

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-27
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WA wykład, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mariusz Benoit, Dariusz Janus, Katarzyna Skarżanka
Prowadzący grup: Mariusz Benoit, Dariusz Janus
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - egzamin
WA wykład - egzamin

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-03-12
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WA wykład z ćwiczeniami, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Urszula Borkowska, Ewa Bułhak - Rewak, Dariusz Janus, Marcin Przybylski, Katarzyna Skarżanka
Prowadzący grup: Urszula Borkowska, Ewa Bułhak - Rewak, Dariusz Janus, Marcin Przybylski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - egzamin
WA wykład z ćwiczeniami - egzamin

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-24
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WA wykład z ćwiczeniami, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mateusz Dębski, Andrzej Perkman, Katarzyna Skarżanka, Anna Sroka-Hryń
Prowadzący grup: Jacek Bończyk, Mateusz Dębski, Andrzej Perkman, Anna Sroka-Hryń
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - egzamin
WA wykład z ćwiczeniami - egzamin

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WA wykład z ćwiczeniami, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jacek Bończyk, Mateusz Dębski, Marcin Januszkiewicz, Andrzej Perkman, Katarzyna Skarżanka, Anna Sroka-Hryń
Prowadzący grup: Jacek Bończyk, Mateusz Dębski, Marcin Januszkiewicz, Andrzej Perkman
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - egzamin
WA wykład z ćwiczeniami - egzamin

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WA wykład z ćwiczeniami, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Urszula Borkowska, Ewa Bułhak - Rewak, Mateusz Dębski, Anna Sroka-Hryń
Prowadzący grup: Urszula Borkowska, Ewa Bułhak - Rewak, Mateusz Dębski, Anna Sroka-Hryń
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - egzamin
WA wykład z ćwiczeniami - egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Teatralna w Warszawie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)