Akademia Teatralna w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Improwizacja aktorska

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WA/A/ImprA-Z
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Improwizacja aktorska
Jednostka: Kierunek Aktorstwo rok II
Grupy: Przedmioty A sem 3 rok II
Przedmioty podstawowe
Punkty ECTS i inne: 2.00 LUB 1.50 LUB 4.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: Polski
Skrócony opis:

wykorzystanie technik improwizacji do nauki spontaniczności, autentyczności postaci i emocji. Nauka wewnętrznego i fizycznego działania, budowanie postaci, konfliktów. Nauka samowystarczalności aktorskiej - umiejętność odczytywania intencji partnera - uważność i spontaniczność.

Pełny opis:

ćwiczenia poświęcone są rozbudowaniu uważności, spontaniczności i niewymuszonej kreatywności. Uwrażliwiają na działania fizyczne(zabawy z nieistniejącymi przedmiotami). mają przekierować uważność na partnera i na sygnały proponowane przez niego. Praca nad wyrazistością intencji i emocji. Ćwiczenia służące wyostrzeniu obecności na scenie i określeniu tej obecności w optymalny sposób. Próby sięgania w nieprzewidywalne rejony działania - rozbudzenie spontanicznej wyobraźni.

Literatura:

Podręcznik dla aktora -Stephen Book, Impro - Keith Johnstone

Efekty uczenia się:

K_W06, K_W08, K_W09, K_W11,

K_U01, K_U04, K_U05, K_U06, K_U11,

K_K02, K_K05, K_K06, K_K10,

SAD_W03, SAD_W06,

SAD_U01, SAD_U03,

Metody i kryteria oceniania:

zaliczenie bez egzaminu

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-01-12
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WA - dydaktyka, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Głowacki, Marcin Perchuć, Katarzyna Skarżanka
Prowadzący grup: Piotr Głowacki, Marcin Perchuć
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie na ocenę
WA - dydaktyka - zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-06 - 2019-05-25
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WA - dydaktyka, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Sławomir Pacek, Olga Sawicka, Katarzyna Skarżanka
Prowadzący grup: Sławomir Pacek, Olga Sawicka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie na ocenę
WA - dydaktyka - zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-27
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WA - dydaktyka, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Buczek, Katarzyna Skarżanka
Prowadzący grup: Anna Buczek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie na ocenę
WA - dydaktyka - zaliczenie

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-03-12
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WR warsztat, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Oskar Hamerski, Katarzyna Skarżanka
Prowadzący grup: Oskar Hamerski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie na ocenę
WR warsztat - zaliczenie
Skrócony opis:

Zajęcia mają na celu wprowadzenie studentów w specyfikę teatru improwizowanego, gdzie aktor występuje przed publicznością nie znając tekstu i nie wiedząc, co za chwilę się wydarzy. Na program zajęć składa się nauka technik aktorskich i struktur dramaturgicznych pozwalających aktorowi czuć się w takiej sytuacji bezpiecznie i twórczo. Szczególna uwaga zwrócona zostanie na umiejętność współpracy, uważnej obserwacji i słuchania partnera, spontanicznego reagowania, oraz efektywnego korzystania z własnej wyobraźni. Wykorzystywane będą w tym celu gry kształcące konkretne umiejętności aktorskie, oraz krótkie i długie struktury improwizacyjne pozwalające na ich zastosowanie w grze scenicznej.

Pełny opis:

Program nauczania zbudowany został w oparciu o techniki improwizacyjne Michaiła Czechowa, Keitha Johnstone'a, Violi Spolin i Bogusława Schaeffera.

W trakcie kolejnych zajęć studenci:

- zapoznają się z podstawowymi elementami niezbędnymi do tworzenia efektywnej improwizacji (akceptacja, współpraca, uważność, zaufanie i aktywność),

- poznają techniki budowania postaci scenicznej w oparciu o pojęcie statusu i koło emocji Roberta Plutchika,

- nauczą się podstawowych technik opowiadania historii (z zastosowaniem pojęcia tiltu i reinkorporacji),

- będą eksplorować pokłady własnej kreatywności w oparciu o spontaniczne reagowanie na zmieniającą się sytuację i poznają czynniki wpływające na to pozytywnie i negatywnie,

- poznają podstawowe formaty gier i struktur improwizacyjnych, i nauczą się je stosować w praktyce.

W rezultacie, studenci wykształcą w sobie:

- zdolność do strategicznej analizy informacji werbalnej i niewerbalnej,

- wzmocnienie umiejętności słuchania,

- umiejętność oceny, jakie informacje najbardziej trafnie odpowiadają na potrzeby bohatera, akcji i publiczności,

- zdolność interpretowania wiadomości/informacji z różnych perspektyw,

- zrozumienie, w jaki sposób gra stymuluje umysł i pogłębia wiedzę o sobie,

- umiejętność zrozumienia początkowych elementów niezbędnych do kształtowania różnych postaci w samym sobie,

- zdolność do pracy z innymi w grupach,

- zdolność do przyjmowania krytyki w pozytywny, twórczy sposób,

- zdolność do doświadczania i odkrywania własnej spontaniczności.

Literatura:

"Improwizacja wg Keitha Johnstone'a" - Oskar Hamerski

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-24
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WR warsztat, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Oskar Hamerski, Katarzyna Skarżanka
Prowadzący grup: Oskar Hamerski, Mateusz Płocha
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie na ocenę
WR warsztat - zaliczenie

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WR warsztat, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Oskar Hamerski, Mateusz Płocha, Katarzyna Skarżanka
Prowadzący grup: Oskar Hamerski, Mateusz Płocha
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie na ocenę
WR warsztat - zaliczenie

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WR warsztat, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Oskar Hamerski, Mateusz Płocha
Prowadzący grup: Oskar Hamerski, Mateusz Płocha
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie na ocenę
WR warsztat - zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Teatralna w Warszawie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)