Akademia Teatralna w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Impostacja głosu w mowie i śpiewie III

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WA/A/IGMS3-R3-L
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Impostacja głosu w mowie i śpiewie III
Jednostka: Kierunek Aktorstwo (RIII)
Grupy: Przedmioty A sem 6 rok III
Przedmioty specjalności - Aktorstwo dramatyczne
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 LUB 1.50 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: Polski
Skrócony opis:

- Rozwinięcie świadomości intencji w oddechu ekspresja w mowie i śpiewie

- Ekspresja głosu w mowie i śpiewie

- Postawienie głosu na potrzeby sceny dramatycznej

- Walory głosu w pracy z mikrofonem

- Elementy różnorodnych stylów muzycznych

- Indywidualne ukierunkowanie studenta do pracy własnej

Pełny opis:

- Utrwalanie prawidłowych nawyków emisyjnych w mowie i śpiewie na

potrzeby scenicznej pracy w zawodzie aktora dramatycznego.

- Kontynuacja nauki uzyskania zdrowego, nośnego, dynamicznego,

wzbogaconego i plastycznego głosu scenicznego w mowie i śpiewie.

- Utrwalanie umiejętności używania głosu do wyrażania różnych myśli,

stanów, intencji, emocji i uczuć w każdych warunkach i przestrzeni.

- Kontrola prawidłowego oddechu oraz umiejętności osiągnięcia stanu

rozluźnienia i wyzwolenia organicznej emisji.

- Utrwalenie dotychczas zdobytych umiejętności osadzenia głosu w jego

naturalnym miejscu, świadomego umiejscowienia głosu na

przeponie oraz zdolności stymulowania podparcia. Świadome używanie

rezonatorów będących niezbędnym elementem zwiększającym dźwięczność

głosu.

- Wyposażenie studenta w uwagi do samodzielnej zawodowej pracy głosem.

Efekty uczenia się:

WIEDZA: (W01 - K_W03)

- Student wie, jak powstaje głos i na czym polega działanie rezonatorów,

potrafi nazwać części aparatu głosowego, wie, jak należy prawidłowo

oddychać, rozpoznaje zdrowe brzmienie głosu i jego nośność, rozróżnia

barwy głosowe

UMIEJĘTNOŚCI: (U01 - K_U07, U02 - K_U08)

- Student samodzielnie wybiera sposoby działania technicznego, potrafi

wykonać różnorodne zadania głosowe w zakresie: wysokości, siły, tempa i

barw głosu, konstruuje rolę wokalno-aktorską według zasad obu tych

sztuk, rozróżnia pracę głosem z użyciem mikrofonu i akustycznie

KOMPETENCJE: (K01 - K_K01, K_K02, K02 - K_K04, K03 - K_K05)

- Student posiada umiejętność współpracy z grupą, zachowując troskę o

najwyższy poziom własnej produkcji, służy pomocą, docenia wkład pracy

kolegów, twórczo dyskutuje i proponuje, dzieli się swoją wiedzą i

spostrzeżeniami, chętnie podejmuje współpracę

Metody i kryteria oceniania:

METODY:

- Ćwiczenia

- Wykład

- Wykład + ćwiczenia

- Konsultacje

- Praktyki (ewentualnie)

KRYTERIA OCENIANIA:

- Obecność i aktywność na zajęciach

- Współpraca z grupą

- Kontrola przygotowywanych projektów (W02, U04)

- Analiza błędów (U04, K07, K08)

- Aktywność w zajęciach on-line

- Efekty głosowe osiągnięte na egzaminach i pokazach (U04, U06, K07, K08)

FORMA ZALICZENIA:

- Zaliczenie z oceną ((Z+O)

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-17 - 2020-06-02
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
WA - dydaktyka, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Grabowska, Aldona Krasucka, Katarzyna Skarżanka, JANUSZ SZROM
Prowadzący grup: Anna Grabowska, Aldona Krasucka, JANUSZ SZROM
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie na ocenę
WA - dydaktyka - zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

- Rozwinięcie świadomości intencji w oddechu ekspresja w mowie i śpiewie

- Ekspresja głosu w mowie i śpiewie

- Postawienie głosu na potrzeby sceny dramatycznej

- Walory głosu w pracy z mikrofonem

- Elementy różnorodnych stylów muzycznych

- Indywidualne ukierunkowanie studenta do pracy własnej

Pełny opis:

- Utrwalanie prawidłowych nawyków emisyjnych w mowie i śpiewie na

potrzeby scenicznej pracy w zawodzie aktora dramatycznego.

- Kontynuacja nauki uzyskania zdrowego, nośnego, dynamicznego,

wzbogaconego i plastycznego głosu scenicznego w mowie i śpiewie.

- Utrwalanie umiejętności używania głosu do wyrażania różnych myśli,

stanów, intencji, emocji i uczuć w każdych warunkach i przestrzeni.

- Kontrola prawidłowego oddechu oraz umiejętności osiągnięcia stanu

rozluźnienia i wyzwolenia organicznej emisji.

- Utrwalenie dotychczas zdobytych umiejętności osadzenia głosu w jego

naturalnym miejscu, świadomego umiejscowienia głosu na

przeponie oraz zdolności stymulowania podparcia. Świadome używanie

rezonatorów będących niezbędnym elementem zwiększającym dźwięczność

głosu.

- Wyposażenie studenta w uwagi do samodzielnej zawodowej pracy głosem.

Literatura:

- Wybór utworów wokalnych lub ich fragmentów adekwatnie do

indywidualnego procesu rozwoju studenta.

- Utworów lub ich fragmenty wybrane pod kątem ewentualnych

castingów (prezentujących przekrój możliwości głosowych przyszłego

aktora).

Uwagi:

- Rozwój głosu studenta jest żywym procesem, powiązanym z przebiegiem

nauki innych przedmiotów, ale również z jego własną historią życiową,

emocjami, stanem zdrowia, wydolnością itp.

- Pedagog, podążając za tym procesem, niejednokrotnie musi zmienić coś:

dodać lub ująć w stosunku do powyższego planu działania.

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-15 - 2021-06-02
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
WA ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Julia Chmielnik, Katarzyna Skarżanka, JANUSZ SZROM, Katarzyna Winiarska
Prowadzący grup: Julia Chmielnik, JANUSZ SZROM, Katarzyna Winiarska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie na ocenę
WA ćwiczenia - zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

- Rozwinięcie świadomości intencji w oddechu ekspresja w mowie i śpiewie

- Ekspresja głosu w mowie i śpiewie

- Postawienie głosu na potrzeby sceny dramatycznej

- Walory głosu w pracy z mikrofonem

- Elementy różnorodnych stylów muzycznych

- Indywidualne ukierunkowanie studenta do pracy własnej

Pełny opis:

- Utrwalanie prawidłowych nawyków emisyjnych w mowie i śpiewie na

potrzeby scenicznej pracy w zawodzie aktora dramatycznego.

- Kontynuacja nauki uzyskania zdrowego, nośnego, dynamicznego,

wzbogaconego i plastycznego głosu scenicznego w mowie i śpiewie.

- Utrwalanie umiejętności używania głosu do wyrażania różnych myśli,

stanów, intencji, emocji i uczuć w każdych warunkach i przestrzeni.

- Kontrola prawidłowego oddechu oraz umiejętności osiągnięcia stanu

rozluźnienia i wyzwolenia organicznej emisji.

- Utrwalenie dotychczas zdobytych umiejętności osadzenia głosu w jego

naturalnym miejscu, świadomego umiejscowienia głosu na

przeponie oraz zdolności stymulowania podparcia. Świadome używanie

rezonatorów będących niezbędnym elementem zwiększającym dźwięczność

głosu.

- Wyposażenie studenta w uwagi do samodzielnej zawodowej pracy głosem.

Literatura:

- Wybór utworów wokalnych lub ich fragmentów adekwatnie do

indywidualnego procesu rozwoju studenta.

- Utworów lub ich fragmenty wybrane pod kątem ewentualnych

castingów (prezentujących przekrój możliwości głosowych przyszłego

aktora).

Uwagi:

- Rozwój głosu studenta jest żywym procesem, powiązanym z przebiegiem

nauki innych przedmiotów, ale również z jego własną historią życiową,

emocjami, stanem zdrowia, wydolnością itp.

- Pedagog, podążając za tym procesem, niejednokrotnie musi zmienić coś:

dodać lub ująć w stosunku do powyższego planu działania.

Zajęcia w cyklu "semsetr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-14 - 2022-06-05
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
WA ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Julia Chmielnik, Katarzyna Skarżanka, JANUSZ SZROM, Katarzyna Winiarska
Prowadzący grup: Julia Chmielnik, JANUSZ SZROM, Katarzyna Winiarska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie na ocenę
WA ćwiczenia - zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2023-02-13 - 2023-06-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
WA ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Julia Chmielnik, Aldona Krasucka, Katarzyna Skarżanka, JANUSZ SZROM
Prowadzący grup: Julia Chmielnik, Aldona Krasucka, JANUSZ SZROM
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie na ocenę
WA ćwiczenia - zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2023/24" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-02-12 - 2024-09-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
WA ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Julia Chmielnik, Aldona Krasucka, Katarzyna Skarżanka, JANUSZ SZROM
Prowadzący grup: Julia Chmielnik, Aldona Krasucka, JANUSZ SZROM
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie na ocenę
WA ćwiczenia - zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Teatralna w Warszawie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)