Akademia Teatralna w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Historia filmu

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WA/A/Hfilm-R3-L
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Historia filmu
Jednostka: Kierunek Aktorstwo (RIII)
Grupy: Przedmioty A sem 6 rok III
Przedmioty fakultatywne
Punkty ECTS i inne: 1.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: Polski
Skrócony opis:

Zajęcia mają na celu przekazanie studentom podstawowej wiedzy na temat historii filmu datowanej od jego narodzin pod koniec XIX w. do lat 90. XX wieku. Zajęcia ogniskują się nie tylko na rozwoju sztuki filmowej, a także charakteryzują najważniejsze nurty w sztuce filmowej, przedstawiają sylwetki najwybitniejszych twórców oraz wprowadzają elementy terminologii filmoznawczej. Wątkiem przewodnim zajęć jest rozwój i różnorodność form sztuki aktorstwa filmowego.

Pełny opis:

Zakres poszczególnych tematów:

1. Wprowadzenie / Narodziny kina

2. Sztuka aktorska kina niemego

3. Burleska filmowa

4. Dwie rewolucje

5. Zaginione lata 30.

6. Gwiazda filmowa

7. Film noir

8. Neorealizm włoski

9. Autorstwo w Hollywood: Orson Welles

10. Aktorstwo Metody

11. Szkoła polska

12. Nowa Fala i nowe fale

13. Czeski film

14. Mistrzowie kina włoskiego

15. Mistrzowie kina polskiego

16. Ingmar Bergman

17. Hiszpanie

18. Kino brytyjskie

19. Akira Kurosawa i film japoński

20. Slow cinema

21. Nowy film amerykański

22. Film zakulisowy

23. Kino moralnego niepokoju

24. Postmodernizm

25. Film animowany

26. Film dokumentalny

27. Epoka seriali

28. Cringe i guilty pleasure

Literatura:

FILMY

1. Brzdąc (Charles Chaplin, 1919)

2. Ich noce (Frank Capra, 1934)

3. Obywatel Kane (Orson Welles, 1941)

4. Bulwar Zachodzącego Słońca (Billy Wilder, 1950)

5. La strada (Federico Fellini, 1954)

6. Tron we krwi (Akira Kurosawa, 1957)

7. Popiół i diament (Andrzej Wajda, 1958)

8. Skłóceni z życiem (John Huston, 1961)

9. Cleo od piątej do siódmej (Agnes Varda, 1962)

10. Miłość blondynki (Milos Forman, 1965)

11. Persona (Ingmar Bergman, 1966)

12. Keas (Ken Loach, 1969)

13. Śmierć w Wenecji (Luchino Visconti, 1971)

14. Trzeba zabić tę miłość (Janusz Morgenstern, 1972)

15. Wniebowzięci (Andrzej Kondratiuk, 1973)

16. Widmo wolności (Luis Buñuel, 1974)

17. Taksówkarz (Martin Scorsese, 1976)

18. Premiera (John Cassavetes, 1977)

19. Aktorzy prowincjonalni (Agnieszka Holland, 1978)

20. Romeo + Juliet (Baz Luhrmann, 1996)

PODRĘCZNIKI

Historia kina, red. Tadeusz Lubelski, Iwona Sowińska, Rafał Syska:

t. 1 Kino nieme, t. 2 Kino klasyczne, t. 3 Kino epoki nowofalowej;

Adam Garbicz, Jacek Klinowski, Kino, wehikuł magiczny. Przewodnik osiągnięć filmu fabularnego: t. 1-5.

LEKTURY UZUPEŁNIAJĄCE

Roland Barthes, Twarz Grety Garbo, [w:] tegoż, Mitologie, przeł. A. Dziadek, Aletheia, Warszawa 2008;

Zbigniew Pitera, Dzieje gwiazdy, WAiF, Warszawa 1976 (fragment);

Paul Schrader, Uwagi o filmie noir, przeł. K. Bobowski, „Studia Filmoznawcze”, nr 31;

Rafał Syska, Filmowy modernizm, „Kwartalnik Filmowy”, nr 67-68;

Grzegorz Królikiewicz, Różyczka. Próba analizy filmu „Obywatel Kane”, Studio Filmowe N, Łódź 1993 (fragment);

Kamila Kołacz, Aktorzy psychologiczni. Trzy interpretacje Systemu, „Ekrany” 2016, nr 3-4;

Mirosław Przylipiak, Film dokumentalny jako gatunek retoryczny, „Kwartalnik Filmowy”, 1998 nr 23;

Barbara Szczekała, Kochamy już tylko seriale, „Ekrany” 2015, nr 6.

Efekty uczenia się:

Student po zakończeniu kursu powinien:

Wiedza- znać najważniejsze nurty w historii filmu polskiego i światowego

- znać najważniejszych przedstawicieli kina polskiego i światowego oraz ich dorobek twórczy.

Umiejętności - analizować dzieło filmowe pod kątem specyfiki stylu reżyserskiego twórcy i gry aktorskiej

- wpisać twórczość danego reżysera i aktora w szerszy kontekst historii kina.

Kompetencje personalne i społeczne: - bez problemu poruszać się w specyfice środowiska filmowego

- uczestniczyć w życiu filmowym.

Metody i kryteria oceniania:

Dopuszczalne są 2 nieobecności nieusprawiedliwione. W przypadku większej liczby nieobecności student nie zostanie dopuszczony do egzaminu. Zaliczenie na podstawie aktywności podczas zajęć.

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-17 - 2020-06-02
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WA wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Skarżanka, Janusz Zaorski
Prowadzący grup: Janusz Zaorski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie na ocenę
WA wykład - zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-15 - 2021-06-02
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WA wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Skarżanka, Janusz Zaorski
Prowadzący grup: Janusz Zaorski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie na ocenę
WA wykład - zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "semsetr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-14 - 2022-06-05
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WA wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Skarżanka, Janusz Zaorski
Prowadzący grup: Janusz Zaorski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie na ocenę
WA wykład - zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-13 - 2023-06-13
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WA wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Skarżanka, Wojciech Świdziński
Prowadzący grup: Wojciech Świdziński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie
WA wykład - zaliczenie

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-12 - 2024-05-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WA wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wojciech Świdziński
Prowadzący grup: Wojciech Świdziński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie
WA wykład - zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Teatralna w Warszawie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)