Akademia Teatralna w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Historia teatru i dramatu XX w.

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WA/A/HTiDXX-L
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Historia teatru i dramatu XX w.
Jednostka: Kierunek Aktorstwo rok III
Grupy: Przedmioty A sem 6 rok III
Przedmioty fakultatywne
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-12 - 2024-05-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WA ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Osterloff-Gierak
Prowadzący grup: Barbara Osterloff-Gierak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie
WA ćwiczenia - zaliczenie
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawowymi wiadomościami dotyczącymi historii teatru oraz dramatu polskiego drugiej połowy XX wieku. Materiał ćwiczeń obejmie sylwetki najważniejszych twórców polskiego teatru oraz wydarzenia, które kształtowały kulturę teatralną tego okresu. Założenia merytoryczne ćwiczeń pozwolą na zrozumienie skomplikowanych, wielorakich uwikłań teatrów i twórców w realia życia politycznego tamtego czasu, przede wszystkim PRL-u. Omówimy również specyfikę widowisk teatralnych, posługujących się kodem aluzji politycznych i maski w dialogu z widzami.

Pełny opis:

1. Teatr polski czasu II wojny w kraju i poza granicami.

2. Dramaturgia pokolenia wojennego ( K.K. Baczyński, T. Gajcy, A. Trzebiński).

3. Odradzanie się życia teatralnego po wojnie. Główne ośrodki i twórcy.

4. Socrealizm w teatrze i w dramacie polskim.

5.Teatr polski po roku 1956. Nowy repertuar, nowe tendencje.

6.Sprawa "Dziadów" w inscenizacji Kazimierz Dejmka.

7. Teatr autorski w Polsce- plastycy w teatrze.

8. Tadeusz Kantor i jego Cricot 2.

9. Jerzy Grotowski.

10..Aktorstwo polskie. Generacje.

11.Sztuka aktorska Tadeusza Łomnickiego.

12. Sztuka aktorska Gustawa Holoubka.

13. Dramaturgia Tadeusza Różewicza. Różewicz i teatr.

14. Dramaturgia Sławomira Mrożka. Mrożek i teatr.

15.Teatr po roku 1989. Kontynuacje i rewolucje.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1.Marta Fik, "35 sezonów", Warszawa 1980 ( fragmenty).

2. Beata Guczalska, "Aktorstwo polskie. Generacje", Kraków 2014 (fragmenty).

3. "Antologia dramatu", 2 tomy, pod red. J.Koeniga, Warszawa 1976.

4."Antologia dramatu polskiego 1945-2005", red. J. Kłossowicz, Warszawa

Literatura uzupełniająca:

1.Jerzy Grotowski, "Teksty zebrane", Warszawa 2013 (do wyboru).

2. Tadeusz Łomnicki, "Spotkania teatralne", Warszawa 1984.

3. Gustaw Holoubek, "Wspomnienia z niepamięci", Krakow 1999.

Uwagi:

Ćwiczenia zostaną wzbogacone prezentacjami: zdjęciami, nagraniami i dokumentami filmowymi.

Zajęcia odbywają się dla każdej z dwóch grup tylko w jednym semestrze.

Zaliczenie przedmiotu na koniec semestru, na podstawie obecności

i aktywnego uczestnictwa w zajęciach.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Teatralna w Warszawie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)