Akademia Teatralna w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Gimnastyka II

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WA/A/G2
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Gimnastyka II
Jednostka: Kierunek Aktorstwo rok II
Grupy: Przedmioty A sem 3 rok II
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 0.50 LUB 1.00 LUB 0.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: Polski
Skrócony opis:

Przygotowanie studenta do aktywności ruchowej. Nauczenie go prawidłowych wzorców ruchowych. Zaszczepienie zasad o zdrowym trybie życia dotyczącym sfery mentalnej, ruchowej, odżywiania oraz regeneracji. Przedstawienie mocnych stron studenta w zakresie ruchowym. Skorygowanie wad postawy. Wyrabianie zdrowych nawyków ruchowych. Poznanie elementów ćwiczeń gimnastycznych i doskonalenie ich. Poprawa mobilności ciała. Rozwijanie koordynacji psycho - ruchowej. Uruchomienie orientacji i wyobraźni przestrzenno – ruchowej. Zaznajomienie i wprowadzenie studenta w trening mentalny. Ma znać ćwiczenia i techniki. Poznać wiedzę, która pozwoli i ułatwi mu odnalezienie się na rynku pracy artystycznej.

Pełny opis:

Semestr 1

Zapoznanie studentów z ćwiczeniami gimnastycznymi. Poprawienie wytrzymałości poprzez zajęcia tlenowe w postaci fitnessu. Poprawienie siły poprzez zajęcia gimnastyczne oraz obwody. Nauka przewrotów w przód i tyłem. Nauka przerzutu bokiem . Poprawienie gibkości poprzez zajęcia rozciągające. Zapoznanie studentów się z teorią z zakresu podstaw fizjologii człowieka w postaci wykładów, prezentacji. Przeprowadzenie zajęć z zakresu przygotowania mentalnego i fizycznego. Przeprowadzenie zajęć medytacyjnych. Przeprowadzenie zajęć z zakresu odżywiania oraz dostępnych sposobów regeneracji.

Semestr 2

Dalsze zapoznanie studentów z ćwiczeniami gimnastycznymi i rozwijanie umiejętności. Poprawienie wytrzymałości poprzez zajęcia tlenowe w postaci fitnessu. Poprawienie siły poprzez zajęcia gimnastyczne oraz obwody. Nauka stania na rękach. Nauka asekuracji. Poprawienie gibkości poprzez zajęcia rozciągające. Przeprowadzenie zajęć z zakresu przygotowania mentalnego i fizycznego. Przeprowadzenie zajęć medytacyjnych. Przeprowadzenie zajęć z zakresu odżywiania oraz dostępnych sposobów regeneracji. Zajęcia w plenerze. Przedstawienie zdobytej wiedzy w postaci pokazu.

Literatura:

Podstawowa: Periodyzacja – teoria i metodyka treningu T.Bompa, G.Gregory Haff, ,, every day is a game day’’- M. Verstegen, P. Williams , ,, Core Performance’’ - M. Verstegen, P. Williams, ,,Anatomia Jogi ‘’A. Ellsworth , ,,Wellness- dobre samopoczucie w pracy’’ H. Baureis , ,,Potęga podświadomości’’ J. Murphy ,, Plan lotu’’ B.Tracy

Uzupełniająca: ,,Wychowanie bez nagród i kar”A.Kohn, ,,Atlas ćwiczeń korekcyjnych” S.Owczarek,,, Strecztching czyli ćwiczenia rozciągające dla zwykłych śmiertelników oraz sportowców różnych dyscyplin – Bob Anderson” , ,,Słuchaj, medytacja jest…’’D. Hybel o.M.Nawara , Dieta warzywno – owocowa dr Ewy Dąbrowskiej i co dalej - B. Anna Dąbrowska, ,, Śpij dobrze ‘’ – N. Littlehales

http://www.fig-gymnastics.com/publicdir/rules/files/mag/CoP_MAG_2017-2020_ICI-e.pdf

Efekty uczenia się:

W01 Posiada wiedzę i teorie w celu przeprowadzenia rozgrzewki przed zajęciami ruchowymi. Potrafi wykorzystać wiedzę zdobytą na zajęciach do późniejszego rozwoju artystycznego na scenie.

K_W06 Posiada aktualną wiedzę dotyczącą sposobów trenowania, dbania o higienę życia. Zna literaturę dostępną w tej dziedzinie.

W02 Rozumie teorie pozwalającą dalej kształcić się i rozwijać w zakresie ćwiczeń fizycznych. Posiada niezbędną wiedzę dotyczącą jak dbać o ciało i umysł. Zna elementy z zakresu ćwiczeń gimnastycznych oraz orientuję się jak można wykorzystać je w pracy scenicznej.

K_W11 Zna i rozumie podstawowe zasady w treningu fizycznego oraz regeneracji.

W03 Posiada wiedzę na temat bezpieczneństwa podczas wykonywania ćwiczeni. Zna zasady BHB podczas zajęć.

U01 Zna techniki i ćwiczenia potrafiące przeprowadzić rozgrzewkę. Potrafi wykonać ćwiczenia wzmacniające .

K_U07 Posiada umiejętności i techniki pozwalające tworzyć w przyszłości projekty artystyczne.

K01 Student wykorzystuję zdobytą wiedzę w celu dalszego kształcenia. Potrafi łączyć doświadczenie zebrane i wcielić je do pracy z partnerem na scenie. Potrafi wypowiedzieć się krytycznie.

K_K03 Wykorzystuje zdobytą wiedzę oraz umiejętności do tworzenia projektów artystycznych.

Metody i kryteria oceniania:

Metody reproduktywne ( odtwórcze ) – zadania ściśle określone przez nauczyciela. Metody proaktywne (modyfikacyjne ) – zadania częściowo określone, które studenci wykonują w miarę samodzielnie

Metoda bezpośredniej celowości ruchu

Metody kreatywne ( twórcze ) – zadania problemowe. Wymagające pełnej samodzielności inwencji twórczej studentów

Nauczyciel weryfikuje wiedzę, umiejętności w postaci pokazu i sprawdzianu praktycznego pod koniec roku oraz w trakcie trwania studiów.

egzamin końcowy, kontrola przygotowanych projektów i układów.Kontrola poznanych zadań. Pokaz ćwiczeń i przygotowanych układów przed komisją egzaminacyjną.

Student uczestniczy aktywnie w zajęciach. Jest dopuszczony do zaliczenia, jeśli ma odpowiednią frekwencję na zajęciach (dopuszczone 2 nieobecności).

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-01-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WA ćwiczenia więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Perchuć, Katarzyna Skarżanka
Prowadzący grup: Ryszard Lenar
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - forma zaliczenia zależy od etapu studiów
WA ćwiczenia - zaliczenie

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2017-02-13 - 2017-05-27
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WA ćwiczenia więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Perchuć, Katarzyna Skarżanka
Prowadzący grup: Ryszard Lenar
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - forma zaliczenia zależy od etapu studiów
WA ćwiczenia - zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-01-13
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WA ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Perchuć, Katarzyna Skarżanka
Prowadzący grup: Krystian Biłko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - forma zaliczenia zależy od etapu studiów
WA ćwiczenia - zaliczenie

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2017/18" (zakończony)

Okres: 2018-02-07 - 2018-05-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WA ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Perchuć, Katarzyna Skarżanka
Prowadzący grup: Krystian Biłko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - forma zaliczenia zależy od etapu studiów
WA ćwiczenia - zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-01-12
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WA ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krystian Biłko, Marcin Perchuć, Katarzyna Skarżanka
Prowadzący grup: Krystian Biłko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - forma zaliczenia zależy od etapu studiów
WA ćwiczenia - zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-06 - 2019-05-25
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WA ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krystian Biłko, Marcin Perchuć, Katarzyna Skarżanka
Prowadzący grup: Krystian Biłko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - forma zaliczenia zależy od etapu studiów
WA ćwiczenia - zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Teatralna w Warszawie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)