Akademia Teatralna w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Elementarne zadania aktorskie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WA/A/ElZadA
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Elementarne zadania aktorskie
Jednostka: Kierunek Aktorstwo
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 5.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: Polski
Skrócony opis:

Zajęcia praktyczne pozwalające zrozumieć i opanować podstawowe relacje sceniczne przy wykorzystaniu minimalnej ilości tekstu.

Pełny opis:

Zajęcia praktyczne, umożliwiające ćwiczenie podstawowych zachowań scenicznych. Studenci tworzą mini scenki na podstawie skompilowanych przez siebie tekstów. Poznają preteksty do ruchu scenicznego, oraz wypowiedzenia słowa na scenie. Poprzez ćwiczenia improwizowane poznają swoje możliwości, ograniczenia, walory. Zaczynają poznawać zasady życia scenicznego postaci. Poprzez emocje i intencje tworzą mini światy sceniczne. Uczą się powtarzalności zachowując przy tym świeżość i prawdziwość reakcji.

Literatura:

wybrane pozycje z dramatów współczesnych polskich i zagranicznych.

Efekty uczenia się:

Student wie jak stworzyć podstawową etiudę aktorską.

ROZPOZNAJE PUNKT KULMINACYJNY ETIUDY.

Student potrafi stworzyć elementarną etiudę aktorską w oparciu o tekst.

Student zachowuje krytycyzm w wyrażaniu opinii, wypełnia zadaną rolę w pracy nad etiudą

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin w formie pokazu publicznego gdzie student prezentuje minimum jedną etiudę z tekstem lub bez. Ocenie podlega również cały proces pracy nad etiudami w trakcie semestru.

Dozwolone są dwie nieobecności nieusprawiedliwione. W przypadku większej ilości nieobecności student może zostać niedopuszczony do egzaminu.

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-01-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WA wykład więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Perchuć, Katarzyna Skarżanka
Prowadzący grup: Wojciech Malajkat, Sławomir Pacek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - egzamin
WA wykład - egzamin

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2017-02-13 - 2017-05-27
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WA wykład więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Perchuć, Katarzyna Skarżanka
Prowadzący grup: Łukasz Borkowski, Wojciech Malajkat, Sławomir Pacek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - egzamin
WA wykład - egzamin

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-01-13
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WA wykład, 105 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Perchuć, Katarzyna Skarżanka
Prowadzący grup: Bożena Suchocka-Kozakiewicz, Maciej Wierzbicki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - egzamin
WA wykład - egzamin

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2017/18" (zakończony)

Okres: 2018-02-07 - 2018-05-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WA wykład, 105 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Perchuć, Katarzyna Skarżanka
Prowadzący grup: Bożena Suchocka-Kozakiewicz, Maciej Wierzbicki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - egzamin
WA wykład - egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Teatralna w Warszawie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)