Akademia Teatralna w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Ćwiczenia z reżyserami 3

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WA/A/CzR3-R4-Z
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Ćwiczenia z reżyserami 3
Jednostka: Kierunek Aktorstwo rok IV
Grupy: Przedmioty A sem 7 rok IV
Przedmioty ATM sem 7 rok IV
Przedmioty fakultatywne
Punkty ECTS i inne: 10.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: Polski
Efekty uczenia się:

WIEDZA:

K_W01 rozumie istotę dramatu od Antyku po współczesność

K_W02 świadomie konstruuje komunikat artystyczny

K_W04 Swobodnie porusza się po różnych stylach i gatunkach teatralnych.

K_W09 preparuje z materiału wątki zasadniczy i poboczny

K_W09 rozumie zależność obsady materiału w kontekście zamierzonego skutku artystycznego.

UMIEJĘTNOŚCI:

K_U01, K_U13 samodzielnie buduje rolę w założonych przez reżysera okolicznościach

K_U02, K_U05 Swobodnie porusza się po różnych stylach i gatunkach teatralnych.

K_U04 przyjmuje ze zrozumieniem uwagi reżysera, potrafi wprowadzić korekty do sceny nie rezygnując z własnej wizji artystycznej. Współpracuje z zespołem współpracujących i współrealizujących określone zadanie

K_U05, K_U13 świadomie konstruuje komunikat artystyczny

KOMPETENCJE:

K_K04 przyjmuje ze zrozumieniem uwagi reżysera, potrafi wprowadzić korekty do sceny nie rezygnując z własnej wizji artystycznej.

K_K01, K_K02, K_K03, K_K05 Współpracuje z zespołem współpracujących i współrealizujących określone zadanie

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-27
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WA - dydaktyka, 90 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Skarżanka
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie
WA - dydaktyka - zaliczenie

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-03-12
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WA wykład z ćwiczeniami, 90 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Skarżanka
Prowadzący grup: Katarzyna Skarżanka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie
WA wykład z ćwiczeniami - zaliczenie

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-24
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WA wykład z ćwiczeniami, 90 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Skarżanka
Prowadzący grup: Danych Brak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie
WA wykład z ćwiczeniami - zaliczenie

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WA wykład z ćwiczeniami, 90 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Skarżanka
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie
WA wykład z ćwiczeniami - zaliczenie

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WA wykład z ćwiczeniami, 90 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Perchuć
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie
WA wykład z ćwiczeniami - zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Teatralna w Warszawie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)