Akademia Teatralna w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Ćwiczenia z reżyserami 2

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WA/A/CzR2
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Ćwiczenia z reżyserami 2
Jednostka: Kierunek Aktorstwo rok III
Grupy: Przedmioty A sem 5 rok III
Przedmioty ATM sem 7 rok IV
Przedmioty fakultatywne
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.50 LUB 6.00 LUB 7.00 LUB 10.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: Polski
Skrócony opis:

Nauka efektywnego komunikowania się aktorów z reżyserem w trakcie realizacji etiudy scenicznej 15- 40 minut, której struktura dramaturgiczna stanowi zamkniętą całość.

Efekty uczenia się:

WIEDZA:

K_W01 rozumie istotę dramatu od Antyku po współczesność

K_W02 świadomie konstruuje komunikat artystyczny

K_W04 Swobodnie porusza się po różnych stylach i gatunkach teatralnych.

K_W09 preparuje z materiału wątki zasadniczy i poboczny

K_W09 rozumie zależność obsady materiału w kontekście zamierzonego skutku artystycznego.

UMIEJĘTNOŚCI:

K_U01, K_U13 samodzielnie buduje rolę w założonych przez reżysera okolicznościach

K_U02, K_U05 Swobodnie porusza się po różnych stylach i gatunkach teatralnych.

K_U04 przyjmuje ze zrozumieniem uwagi reżysera, potrafi wprowadzić korekty do sceny nie rezygnując z własnej wizji artystycznej. Współpracuje z zespołem współpracujących i współrealizujących określone zadanie

K_U05, K_U13 świadomie konstruuje komunikat artystyczny

KOMPETENCJE:

K_K04 przyjmuje ze zrozumieniem uwagi reżysera, potrafi wprowadzić korekty do sceny nie rezygnując z własnej wizji artystycznej.

K_K01, K_K02, K_K03, K_K05 Współpracuje z zespołem współpracujących i współrealizujących określone zadanie

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-01-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WA ćwiczenia A więcej informacji
WA ćwiczenia B więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Perchuć, Katarzyna Skarżanka
Prowadzący grup: Marcin Hycnar, Andrzej Pawłowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - egzamin
WA ćwiczenia A - egzamin
WA ćwiczenia B - egzamin

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2017-02-13 - 2017-05-27
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WA ćwiczenia A więcej informacji
WA ćwiczenia B więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Perchuć, Katarzyna Skarżanka
Prowadzący grup: Piotr Cieplak, Bożena Suchocka-Kozakiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - egzamin
WA ćwiczenia A - egzamin
WA ćwiczenia B - egzamin

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-01-13
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WA ćwiczenia A, 105 godzin więcej informacji
WA ćwiczenia B, 105 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Perchuć, Katarzyna Skarżanka
Prowadzący grup: Marcin Hycnar, Andrzej Pawłowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - egzamin
WA ćwiczenia A - egzamin
WA ćwiczenia B - egzamin

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2017/18" (zakończony)

Okres: 2018-02-07 - 2018-05-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WA ćwiczenia A, 105 godzin więcej informacji
WA ćwiczenia B, 105 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Perchuć, Katarzyna Skarżanka
Prowadzący grup: Piotr Cieplak, Paweł Paszta
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - egzamin
WA ćwiczenia A - egzamin
WA ćwiczenia B - egzamin

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-01-12
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WA ćwiczenia A, 105 godzin więcej informacji
WA ćwiczenia B, 105 godzin więcej informacji
WA próba do pokazu lub egzaminu w sesji więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Hycnar, Paweł Paszta, Marcin Perchuć, Katarzyna Skarżanka
Prowadzący grup: Marcin Hycnar, Paweł Paszta
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - egzamin
WA ćwiczenia A - egzamin
WA ćwiczenia B - egzamin

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-06 - 2019-05-25
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WA ćwiczenia A, 105 godzin więcej informacji
WA ćwiczenia B, 105 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Cieplak, Marcin Hycnar, Paweł Paszta, Marcin Perchuć, Katarzyna Skarżanka, Monika Strzępka
Prowadzący grup: Piotr Cieplak, Monika Strzępka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - egzamin
WA ćwiczenia A - egzamin
WA ćwiczenia B - egzamin

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-27
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WA ćwiczenia A, 90 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Skarżanka
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - egzamin
WA ćwiczenia A - zaliczenie

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-03-12
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WA wykład z ćwiczeniami, 90 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Skarżanka
Prowadzący grup: Jarosław Gajewski, Marta Miłoszewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - egzamin
WA wykład z ćwiczeniami - zaliczenie

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-24
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WA wykład z ćwiczeniami, 90 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Skarżanka
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - egzamin
WA wykład z ćwiczeniami - zaliczenie

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WA wykład z ćwiczeniami, 90 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Skarżanka
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - egzamin
WA wykład z ćwiczeniami - zaliczenie

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WA wykład z ćwiczeniami, 90 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Perchuć
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - egzamin
WA wykład z ćwiczeniami - zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Teatralna w Warszawie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)