Akademia Teatralna w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Aktor i media

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WA/A/AiM
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Aktor i media
Jednostka: Kierunek Aktorstwo
Grupy: Przedmioty A sem 6 rok III
Przedmioty podstawowe
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 LUB 3.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: Polski
Skrócony opis:

W ramach przedmiotu studenci uczą się podstawowych prawideł funkcjonowania aktora przed obiektywem kamery.

Pełny opis:

Podczas zajęć studenci zapoznają się z tajnikami dobrego funkcjonowania przed kamerą. Uczymy się różnić między zbliżeniem, planem amerykańskim, a ogólnym. Szukamy odpowiednich środków wyrazu do poszczególnych planów. Ćwiczymy podstawowe zasady konstruowania postaci w filmie. Ćwiczymy powtarzalność pozycji, rytmów, gestów i mimiki w kolejnych ujęciach. Odnajdujemy ponownie w studentach naturalność, i zastanawiamy się nad tematem "bycia" a nie "grania".

Efekty uczenia się:

Celem przedmiotu jest uzyskanie efektu szybkiej reakcji aktora przed kamerą na sugestie reżysera. Przedmiot ma na celu nauczenie pełnej dyspozycyjności, natychmiastowego odnajdywania się w postaci i okolicznościach założonych.

Metody i kryteria oceniania:

Przedmiotem oceny jest osiąganie przez studenta odpowiednich efektów naturalności w ramach powierzonych zadań aktorskich oraz poziom uwierzenia w okoliczności założone.

Praktyki zawodowe:

Przedmiot kończy się kilkoma prawdziwymi dniami zdjęciowymi w celu zapoznania się studentów ze specyfiką pracy na planie filmowym.

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-01-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WA ćwiczenia więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Perchuć, Katarzyna Skarżanka
Prowadzący grup: Maciej Stuhr
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie na ocenę
WA ćwiczenia - zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2017-02-13 - 2017-05-27
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WA ćwiczenia więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Perchuć, Katarzyna Skarżanka
Prowadzący grup: Maciej Stuhr
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie na ocenę
WA ćwiczenia - zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-01-13
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WA ćwiczenia, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Perchuć, Katarzyna Skarżanka
Prowadzący grup: Maciej Stuhr
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie na ocenę
WA ćwiczenia - zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2017/18" (zakończony)

Okres: 2018-02-07 - 2018-05-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WA ćwiczenia, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Perchuć, Katarzyna Skarżanka
Prowadzący grup: Maciej Stuhr
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie na ocenę
WA ćwiczenia - zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-01-12
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WA ćwiczenia, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Perchuć, Katarzyna Skarżanka, Maciej Stuhr
Prowadzący grup: Maciej Stuhr
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie na ocenę
WA ćwiczenia - zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-06 - 2019-05-25
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WA ćwiczenia, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Perchuć, Katarzyna Skarżanka, Maciej Stuhr
Prowadzący grup: Maciej Stuhr
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie na ocenę
WA ćwiczenia - zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-17 - 2020-06-02
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WA - dydaktyka, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Głowacki, Katarzyna Skarżanka, Maciej Stuhr
Prowadzący grup: Piotr Głowacki, Maciej Stuhr
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie na ocenę
WA - dydaktyka - zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Teatralna w Warszawie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)