Akademia Teatralna w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Fenomen teatru WA/A/F/FT-L
WA - dydaktyka (WA-bd) semsetr letni 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 60
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: zaliczenie
dodatkowe informacje techniczne: tablica
Literatura:

Literaturą pomocniczą w toku zajęć będą „O technice aktorskiej” Michaiła Czechowa oraz. „6 pierwszych lekcji aktorstwa” Ryszarda Bolesławskiego.

Efekty uczenia się:

K_W05 W pogłębionym stopniu zna i rozumie cechy aktora jako twórcy kultury i podmiotu konstytuującego struktury społeczne oraz zasady ich funkcjonowania

K_W06 ma wiedzę z zakresu technicznych oraz artystycznych środków warsztatu aktorskiego i ruchowego w stopniu niezbędnym do realizacji własnych projektów artystycznych;

K_W08 posiada wiedzę na temat stylów i metod gry aktorskiej, technik tanecznych, konwencji teatralnych; orientuje się w aktualnych trendach i dokonaniach wybitnych twórców teatru i filmu

K_U08 samodzielnie formułuje krytyczne sądy na podstawie analizy, oceny i selekcji informacji, które potrafi swobodnie czerpać z różnych dziedzin humanistyki dla realizacji własnych projektów twórczych

K_K10 analizuje i wyciąga wnioski z aktów twórczych w społecznym, naukowym i etycznym aspekcie,

Metody i kryteria oceniania:

Celem zajęć jest uświadomienie sobie przez uczestniczki i uczestników własnej wizji przyszłego zawodu, drogi, którą chcą obrać w jego poznawaniu i uprawianiu, roli świadomości przebiegu procesu nauki rzemiosła aktorskiego oraz procesu twórczego i ich konsekwencji dla wyborów życiowych i twórczych artysty/ki, rozpoznanie w sobie granicy między życiem a teatrem.

Dlatego jedynym sposobem oceny jest samoocena, która następuje każdorazowo po przeprowadzonym ćwiczeniu oraz samoocena końcowa, która jest pisemną odpowiedzią na zadane przez prowadzącego pytania nakierowujące na oczekiwane efekty zajęć.

Umiejętności, które uczestniczki i uczestnicy powinni posiąść w trakcie kursu to świadome uruchamianie procesu wyobraźni, urzeczywistnienia i powtórzenia oraz każdorazowa analiza prowadząca do świadomej samooceny.

Zakres tematów:

akademia, teatr, aktor/ka, widz/ka, scena, przestrzeń gry, gra teatralna, gra aktorska, reżyser/ka, autor/ka, tekst dramatyczny, scenariusz, etiuda, postać, działanie aktorskie, technika aktorska, pamięć, wyobraźnia, urzeczywistnienie, powtórzenie, próba, improwizacja, spektakl, performans, hepening

Metody dydaktyczne:

Główną zasadą jest świadome wprowadzanie przy pomocy pytań uczestniczek i uczestników na drogę dedukcji własnych przekonań i konfrontowanie ich z istniejącą już wiedzą. Każdorazowo proces odbywa się według tego samego schematu: pytanie, koncentracja, zanurzenie, analiza, powtórzenie.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy wtorek, 18:00 - 19:30, (sala nieznana)
Piotr Głowacki 8/12 szczegóły
2 (brak danych), (sala nieznana)
0/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Teatralna w Warszawie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)