Akademia Teatralna w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Technika Alexandra (podstawy) WA/A/TA-L
WA ćwiczenia (WA-cw) semestr letni 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: zaliczenie
Literatura:

• Penny O’Connor - artykuły

• Judith Kleinmann, Peter Buckoke „Alexander Technique for Musicians”

oraz polecane przez prowadzącą krótkie filmy poglądowe i instruktażowe

np. Leland Vall

Efekty uczenia się:

Wiedza K_W06 -

• Student zna i umie wytłumaczyć na przykładzie podstawowe zasady Techniki Alexandra. W szczególności potrafi wytłumaczyć pojęcie pierwotnej kontroli, czyli prawidłowej relacji: głowa-szyja -plecy i jej wpływ na optymalne funkcjonowanie organizmu, w tym swobodne utrzymywanie równowagi, naturalny oddech i swobodę w emisji głosu

• Student rozumie wagę dobrego ugruntowania i kierunku trzymania głowy dla zachowania równowagi ciała w różnych pozycjach i w ruchu oraz na potrzeby swobodnego oddechu i emisji głosu

• Rozumie istotę czterech podstawowych kierunków mentalnych i jest w stanie omówić na przykładzie niekorzystne rezultaty ich braku oraz korzyści wynikające z ich stosowania

Umiejętności K_U01, K_U03, K_U011 –

• Student potrafi wykorzystać zdobywane umiejętności i narzędzia, do

odnotowywania i stopniowego eliminowania swoich nieprawidłowych tendencji w ruchu oraz tych związanych z emisją głosu i wyrażaniem trudnych emocji.

• Jest w stanie świadomie przywracać sobie ugruntowanie i bardziej zrównoważoną postawę z jednoczesnym dbaniem o przestrzeń i sprężystość postawy w ruchu i podczas wykonywania wybranych czynności

• Odnotowuje swoje nieprawidłowe tendencje związane z oddechem i emisją głosu i jest w stanie przynajmniej ich nie wzmacniać, aby stopniowo móc je eliminować.

Kompetencje K_K05, K_K06 –

• Student potrafi zarówno obserwując siebie, jak pracę innych osób, ocenić aspekty postawy niezbędne do poprawy z punktu widzenia swobody ruchu, naturalnego oddechu i naturalnej emisji głosu

• Wie, jakie zdobyte umiejętności zastosować w radzeniu sobie z nowymi, trudnymi wyzwaniami. Potrafi rozpoznać u siebie i u innych przykłady zaburzania pierwotnej kontroli organizmu i nadwerężania głosu w trakcie wykonywania powierzonych zadań artystycznych (ruch, głos, emocje).

• Jest w stanie zadbać o siebie i poprawę tzw. „zarządzania sobą” w trakcie wykonywania bardziej złożonych aktywności również w celu poprawy jakości wykonywanego zadania (dźwięczniejszy, bardziej rezonujący, pełniejszy głos, więcej wyrazu w głosie przy wyrażaniu emocji, bogatszy sposób wyrażania danej intencji)

Metody i kryteria oceniania:

Student jest oceniany na bieżąco na podstawie aktywności na zajęciach, zaangażowania oraz postępów odnoszących się do jego stanu wyjściowego. Na zaliczenie i ewentualną ocenę wpływają zarówno poszczególne zadania, jak i całokształt pracy i dokonań studenta. Dozwolone są 2 nieobecności nieusprawiedliwione. Wszystkie nieobecności muszą być na bieżąco nadrabiane, ponieważ kolejne umiejętności budujemy na bazie wcześniejszych dokonań.

Warunkiem otrzymania zaliczenia jest oprócz pracy ocenianej na bieżąco (60%)

wykonanie zadań zleconych przez prowadzącego/ą.

W drugim semestrze są to:

przynajmniej jednorazowe pokazanie na lekcji lub w formie nagrania, wykorzystania zasad Techniki Alexandra do wybranego zadania ruchowego (20%)

oraz przynajmniej jednorazowe pokazanie na lekcji lub w formie nagrania, wykorzystania zasad Techniki Alexandra do wybranego aspektu pracy z głosem (20%).

Zakres tematów:

- połączenie obiektywnej obserwacji z zaniechaniem (chęci natychmiastowego poprawiania się), a następnie wprowadzeniem odpowiednich kierunków mentalnych

- kładzenie nacisku na niewzmacnianie tego co niekorzystne, w przeciwieństwie do chęci natychmiastowej poprawy dającej zwykle efekt wahadła (przechodzenie z jednej skrajności w drugą)

- wykorzystanie ćwiczeń w pozycji aktywnego wypoczynku do radzenia sobie z napięciem, bólem, stresem, tremą

- powrót do postawy sprzyjającej swobodzie oddechu

- praca z niekorzystnymi nawykami ograniczającymi swobodną emisję głosu

- ćwiczenia przywracające pełną przestrzeń postawy oraz świadomość przestrzeni wokół

- ćwiczenia sprzyjające zachowaniu równowagi w trudnych i ekstremalnych warunkach

- praca ze świadomym zachowaniem swobody postawy w trakcie wyrażania silnych emocji gestem i głosem

Metody dydaktyczne:

Wykład, ćwiczenia praktyczne, zajęcia warsztatowe

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy piątek, 10:15 - 11:45, sala 208/209 Gimnastyczna
Magdalena Kędzior 12/12 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek główny Akademii Teatralnej w Warszawie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Teatralna w Warszawie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)