Akademia Teatralna w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Ciało w ruchu WA/A/CwR-Z
WA ćwiczenia (WA-cw) semestr zimowy 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 45
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: zaliczenie na ocenę
wymagania techniczne akustycy: nagłośnienie
dodatkowe informacje techniczne: Zajęcia prowadzone są w swobodnym stroju do ćwiczeń fizycznych. Bez obuwia.
Najlepsze efekty uzyskuje się na tzw. podłodze baletowej.
Efekty uczenia się:

Wiedza:

- rozpoznanie i wprowadzenie w indywidualny rozwój współczesnych metod pracy z ciałem w przestrzeni sztuk performatywnych,

- rozpoznanie koordynacji ruchu i oddychania,

- rozpoznanie podstawowych zasad motorycznych ciała,

- ekonomia pracy z ciałem,
- swobodne operowanie aparatem ruchu w działaniu aktorskim i tanecznym,
- umiejetność analizy ruchu i świadome jej wykorzystanie w kreowaniu postaci scenicznej.

Umiejętności:

- umiejętność realizacja etiudy ruchowej / tanecznej łączącej improwizację i skodyfikowaną partyturę w ramach określonego tematu oraz w relacji z muzyka,

- rozpoznanie koordynacji ruchu i oddychania,
- rozpoznanie podstawowych zasad motorycznych ciała,
- ekonomia pracy z ciałem,

- łączenie doświadczeń literacki, muzycznych i wizualnych w tworzeniu partytury ruchowej.

Kompetencje:

- przygotowanie do analitycznego myślenia w podejmowaniu decyzji scenicznych oraz rozwój predyspozycji do otwartej dyskusji dotyczącej wyboru środków ekspresji w pracy zespołowej,
- rozpoznanie limitów i ograniczeń własnego ciała i akceptacja oraz dialog z ograniczeniami współpartnerów działań scenicznych
- wdrożenie studentów w rytm samodzielnego treningu poprzedzającego pracę nad rolą i w zespołową pracę nad wydarzeniem scenicznym,

- otwartość na improwizację ruchową, jako środek do odkrywania nowych form wyrazu w działaniu scenicznym

- wdrożenie metod relaksujących i rozluźniających ułatwiających relacje w pracy zespołowej

Metody i kryteria oceniania:

Praca skoncentrowana na trzech podstawowych elementach: analiza ruchu, rozpoznanie i rozwój motoryki i dynamiki ciała oraz realizacja struktur tanecznych zarówno skodyfikowanych jak i improwizowanych, służyć ma poszerzaniu wyobraźni ruchowej, aktorskiej oraz tanecznej studentów, wzbogaceniu środków wyrazu wypowiedzi scenicznej i przygotowaniu do samodzielnej pacy w kolejnych etapach edukacyjnych. Ćwiczenia w grupie przyczynić się mają do przygotowania studentów do pracy zespołowej opartej na obserwacji, dialogu i współpracy przy wzbogacaniu kwalifikacji zawodowych. Ćwiczenia zespołowe przygotowują studentów do zrozumienia współzależności „ciała kreującego” i „”ciała oglądanego”. Praca oparta jest na cyklicznie powtarzającym się i za każdym razem wzbogacanym o dodatkowe informacje i rozpoznania zbiorze ćwiczeń motorycznych służących:

rozpoznaniu mechanizmów aparatu ruchu,

przygotowaniu ciała aktora do świadomej artykulacji w kompozycji ruchowej,

działaniom zespołowym i indywidualnym stymulującym kreatywność studentów.

Kryteria oceny:

- Ocena stopnia zaangażowania w realizację programu na podstawie uczestnictwa w zajęciach - 60%

- Ocena poziomu wiedzy i umiejętności na podstawie subiektywnych opinii prowadzącego 25%

- Ocena wartości artystycznej sekwencji ruchowych i tanecznych w trakcie finalnego pokazu 15%

Zakres tematów:

- ogólna świadomość ciała,

- rozpoznawanie limitów i sposoby pokonywania tychże,

- koordynacja oddechowo-ruchowa,

- utanecznienie i uplastycznienie,

- budowanie struktury tanecznej,

- ekonomia pracy z ciałem i wykorzystywanie jego naturalnej dynamiki.

Metody dydaktyczne:

- praca zespołowa,

- analiza ruchu ciała i funkcji motorycznych poszczególnych jego części,

-

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy wtorek, 9:30 - 11:45, sala 208/209 Gimnastyczna
Leszek Bzdyl 12/40 szczegóły
2 każdy wtorek, 12:00 - 14:15, sala 208/209 Gimnastyczna
Leszek Bzdyl 12/40 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek główny Akademii Teatralnej w Warszawie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Teatralna w Warszawie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0 (2023-11-21)