Akademia Teatralna w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Fotografia i teatr WOT/L/FiTr
WOT wykład konwersatoryjny (WOT-wk2) semestr letni 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: zaliczenie na ocenę
wymagania techniczne audio-video: telewizor
typ zajęć: WOT konwersatorium
WOT projekt inywidualny
WOT wykład konwersatoryjny
dodatkowe informacje techniczne: Telewizor lub ekran z projektorem.
Literatura:

Podstawowa:

S. Sontag, O fotografii, Kraków 2009

R. Barthes, Światło obrazu. Uwagi o fotografii, Warszawa 1996

J. Berger, O patrzeniu, Warszawa 2009

A. Rouille, Fotografia. Między dokumentem a sztuką współczesną, Kraków 2007

I. Jeffrey, Jak czytać fotografię. Lekcje mistrzów fotografii, Kraków 2009

W. Nowicki, Dno oka. Eseje o fotografii, Wydawnictwo Czarne, 2010

W. Plewiński, Szkice z kultury, 2011

E. Hartwig, Kulisy teatru, Warszawa 1975

M. Hueckel, Teatr, Warszawa 2015

W. Plewiński, Plewiński. Na scenie, Kraków – Warszawa, 2018

M. Markiewicz, Czym jest fotografia teatralna, „Teatr” 2012 nr 5

J. Got, Fotograficzna dokumentacja teatru w Polsce, [w:] Teatr i teatrologia, Kraków 1994, s. 88-107

J. Kott, Kadysz. Strony o Tadeuszu Kantorze, Gdańsk 2006

A. Kędziora, Ikonografia teatralna "Tygodnika Ilustrowanego" (1859-1939). Tom 1i 2, Kraków 2018

A. Wanicka, Fotografia i teatr. Pierwsze spotkanie, w: Miejsce fotografii w badaniach humanistycznych, pod red. M. Ziętkiewicz i M. Biernackiej, Warszawa 2015, s. 59-74

54 portrety aktorki na szkle. Katalog szklanych negatywów Walerego Rzewuskiego w zbiorach Biblioteki Jagiellońskiej w Krakowie, [w:] Helena Modrzejewska i teatr jej epoki, pod red. Alicji Kędziory i Emila Orzechowskiego, Kraków 2019

Bloki fotograficzne w czasopismach teatralnych: „Didaskalia”, 2008, nr 87, s.32-46;„Teatr”, 2009, nr 11, s.54-70

Uzupełniająca:

M. Kozloff, The Theatre of the Face. Portrait Photography Since 1900, Phaidon 2007

L. Lechowicz, Historia fotografii cz.1, 1839-1939, Łódź 2012

S. Zuffi, Historia portretu. Przez sztukę do wieczności, Warszawa 2001

F. Boucher, Historia mody. Dzieje ubiorów od czasów prehistorycznych do końca XX wieku, Warszawa 2012

Efekty uczenia się:

WIEDZA

Student/studentka

K_W10

rozumie relacje teatru i fotografii od XIX wieku po współczesność

K_W17

ma podstawową wiedzę na temat metod pracy historyka teatru w badaniach nad ikonografią teatralną, zna zasoby najważniejszych archiwów i zbiorów ikonograficznych

K_W22

ma bieżącą orientację w życiu teatralnym i kulturalnym, ze szczególnym uwzględnieniem zjawisk dotyczących fotografii teatralnej, rozumie konieczność permanentnego uczestnictwa w kulturze

UMIEJĘTNOŚCI

Student/studentka

K_U02

umie wyszukiwać, gromadzić i selekcjonować informacje oraz materiały źródłowe (w języku polskim i obcym) dotyczące ikonografii teatralnej

K_U05

potrafi przeprowadzić analizę formalną i artystyczną oraz interpretację ikonografii teatralnej, z wykorzystaniem pojęć i metod podstawowych oraz wiedzy historyczno-teatralnej

K_U09

potrafi przygotować mini – książkę fotograficzną w formie foto-eseju oraz opatrzyć pracę wymaganym aparatem naukowym

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

K_K03

rozumie społeczne znaczenie teatru i szeroko pojmowanej kultury oraz potrzebę dokumentacji zjawisk teatralnych w działaniach instytucjonalnych oraz amatorskich

K_K04

jest przygotowany/a do aktywnego uczestnictwa w grupach i instytucjach, realizujących lub organizujących projekty badawcze ze szczególnym uwzględnieniem projektów związanych z dokumentacją zjawisk teatralnych oraz wykorzystaniem narracji wizualnej

K_K06

uczestniczy w bieżącym życiu teatralnym i kulturalnym (muzea i galerie sztuki), uczęszcza do teatru oraz na wystawy, jest odbiorcą Konkursu Fotografii Teatralnej oraz pokonkursowej wystawy

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia kursu jest:

- przygotowywanie się do zajęć,

- znajomość tekstów,

- aktywny udział w dyskusji w czasie zajęć,

- przygotowanie i zaprezentowanie projektu kończącego kurs.

Zakres tematów:

Zakres poszczególnych tematów:

- początki historii fotografii, moment powstania nowej sztuki, punkt przecięcia ze sztuką teatru, twórczość fotografów (m.in. L. J. Daguerre, W. H. Talbot, Nadar, E. Atget, J.H. Lartigue, H. Cartier-Bresson, A. Sander, W. Evans) oraz polskich mistrzów reportażu i portretu (m.in. B. Dziworski, T. Rolke);

- wybrane tematy: m.in. portret w malarstwie, znaczenie „decydującego momentu”, fotografia portretowa, reportażowa, dokumentacja, rola detalu, kategoria pamięci, przemiany w sztuce aktorskiej oraz inscenizacji, kostium, scenografia, światło

- wybitni twórcy dziewiętnastowiecznej (m.in. K. Beyer, W. Rzewuski, J. Mieczkowski), dwudziestowiecznej (m.in. E. Hartwig, W. Plewiński) oraz współczesnej fotografii teatralnej (m.in. M. Hueckel);

- fotografia i teatr Tadeusza Kantora.

Metody dydaktyczne:

Wykład konwersatoryjny.

Omawianie przypadków.

Filmy o fotografii.

Prezentacje.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Agnieszka Wanicka 14/20 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Teatralna w Warszawie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)