Akademia Teatralna w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Zadania aktorskie z przedmiotem WSL/TTL/ZAZP-Z
WSL ćwiczenia (WSL-cw) semestr letni 2018/19

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 45
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: zaliczenie
wymagania techniczne akustycy: nagłośnienie
dodatkowe informacje techniczne: Park oświetleniowy
Literatura:

1. Michaił Antoni Czechow „O technice aktora”

2. Piotr Damulewicz „Ewolucje programu w nauczaniu gry

aktora przedmiotem na Wydziale Lalkarskim

w Białymstoku – geneza, przemiany, stan obecny”

3. J. Ch. Andersen „Baśnie”

4. Włodzimierz Pawluczuk „Żywioł i forma”

5. Henryk Jurkowski „Szkice z teorii teatru lalek”

Efekty uczenia się:

Wiedza:

- rozumie specyfikę teatru przedmiotu (T_W04);

- zna praktyczne i teoretyczne możliwości teatru przedmiotu (T_W07, T_W09);

- rozumie zasady użycia i funkcjonowania przedmiotu jako środka wyrazu scenicznego (T_W06, R_W13);

- rozumie technologiczne aspekty pracy w teatrze przedmiotów (T_W08)

Umiejętności:

- zna zasady teatralnego ożywienia przedmiotu i kreowania wypowiedzi scenicznej (T_U01);

- świadomie posługuje się technologiami w pracy zespołowej (T_U03, T_U08)

Kompetencje społeczne:

- potrafi nazywać i weryfikować błędy (T_K01, T_K02);

- umie pracować w grupie i korygować działania partnerów (T_K03, R_K09)

- rozumie pojęcie odpowiedzialności zbiorowej w sztuce teatru (T_K07)

Metody i kryteria oceniania:

- aktywne uczestnictwo i praktyczny udział w zajęciach;

- jakość wykonanej pracy technologicznej przy realizacji pokazu egzaminacyjnego

Zakres tematów:

- analiza tematu

- wybór przedmiotów

- wykonanie

- technologiczne aspekty konstruowania spektaklu

Metody dydaktyczne:

- dyskusje dotyczące analizy tematu podejmowanego w monografii;

- dyskusje dotyczące formy i wykonania monografii

- praktyczna praca nad technologicznymi aspektami pokazu egzaminacyjnego

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Piotr Damulewicz, Mateusz Smaczny 3/40 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Teatralna w Warszawie.
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)