Akademia Teatralna w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Język obcy podstawowy 1 WA/A/JOP1-Z
WA ćwiczenia (WA-cw) semestr letni 2018/19

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: zaliczenie na ocenę
Literatura:

Podstawowa:

1. Clare, A., & Wilson, J. J. (2015). Speak Out Advanced. Student’s book. Second edition. Pearson.

2. Materiały autentyczne – prasa angielska ("The Guardian", "The New York Times")

3. Materiały własne lektorki.

Uzupełniająca:

1. Mańkowska, A., Nowacka, M., & Kłoczowska, M. (2009). " How Much Wood Would a Woodchuck Chuck?": English Pronunciation Practice Book. Konsorcjum Akademickie.

2. Ponsonby, M. (1987). How now, brown cow?: a course in the pronunciation of English, with exercises and dialogues. Prentice Hall.

3. Vaughan-Rees, M. (2010). Rhymes and rhythms: A poem-based course for English pronunciation study. Garnet Education

Efekty uczenia się:

Wiedza

W01, W02, Student/ka potrafi definiować i rozpoznać struktury gramatyczne i słownictwo języka angielskiego na poziomie średniozaawansowanym/zaawansowanym, ze szczególnym uwzględnieniem słownictwa związanego z branżą teatralną/filmową; student wie, jak formułować myśli wygłaszać opinie w języku angielskim. Student zdobywa także wiedzę o środowisku filmowo-teatralnym w Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych.

Umiejętności

U03, U04, U05 Student/ka potrafi poprawnie używać struktur gramatycznych i słownictw języka angielskiego na poziomie średniozaawansowanym/ zaawansowanym, ze szczególnym uwzględnieniem słownictwa związanego z branżą teatralną/filmową; umie formułować myśli i wygłaszać opinie w języku angielskim, pamiętając o zasadach poprawnej wymowy.

Kompetencje społeczne

K06, K07, K08 Student/ka potrafi brać udział w dyskusjach, wypowiadać się na tematy społeczno-artystyczne w języku angielskim, krytycznie oceniać filmy/spektakle teatralne w języku angielskim oraz relacjonować sytuacje/wydarzenia w języku angielskim.

Metody i kryteria oceniania:

a) Zaliczenie I semestru (słownictwo, gramatyka) – (40%)

b) Czynny udział w dyskusjach (20%)

c) Zaliczenie II semestru (słownictwo, gramatyka) – (40%)

Zakres tematów:

Tematyka związana z językiem i kulturą Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych.

Metody dydaktyczne:

Ćwiczenie sprawności językowych – dyskusje, rozumienie ze słuchu, rozumienie tekstu czytanego, pisanie, mówienie, używanie struktur leksykalno-gramatycznych, zajęcia kształtujące wymowę.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy poniedziałek, 14:30 - 16:00, sala 101 Profesorzy
Aleksandra Ożarowska 13/40 szczegóły
2 każdy poniedziałek, 14:30 - 16:00, sala 008/009 Estradowa
Karolina Czopek 10/40 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek główny Akademii Teatralnej w Warszawie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Teatralna w Warszawie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0 (2023-11-21)