Akademia Teatralna w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Zadania aktorskie z przedmiotem WSL/TTL/ZAZP-Z
WSL ćwiczenia (WSL-cw) semestr zimowy 2018/19

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 45
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: zaliczenie
wymagania techniczne akustycy: nagłośnienie
dodatkowe informacje techniczne: Park oświetleniowy
Literatura:

1. Michaił Antoni Czechow „O technice aktora”

2. Piotr Damulewicz „Ewolucje programu w nauczaniu gry

aktora przedmiotem na Wydziale Lalkarskim

w Białymstoku – geneza, przemiany, stan obecny”

3. J. Ch. Andersen „Baśnie”

4. Włodzimierz Pawluczuk „Żywioł i forma”

5. Henryk Jurkowski „Szkice z teorii teatru lalek”

Efekty uczenia się:

Wiedza:

- rozumie specyfikę teatru przedmiotu (T_W04);

- zna praktyczne i teoretyczne możliwości teatru przedmiotu (T_W07, T_W09);

- rozumie zasady użycia i funkcjonowania przedmiotu jako środka wyrazu scenicznego (T_W06, R_W13);

- rozumie technologiczne aspekty pracy w teatrze przedmiotów (T_W08)

Umiejętności:

- zna zasady teatralnego ożywienia przedmiotu i kreowania wypowiedzi scenicznej (T_U01);

- świadomie posługuje się technologiami w pracy zespołowej (T_U03, T_U08)

Kompetencje społeczne:

- potrafi nazywać i weryfikować błędy (T_K01, T_K02);

- umie pracować w grupie i korygować działania partnerów (T_K03, R_K09)

- rozumie pojęcie odpowiedzialności zbiorowej w sztuce teatru (T_K07)

Metody i kryteria oceniania:

- obecność na zajęciach

- aktywne uczestnictwo w dyskusjach

- jakość pracy praktycznej nad technologicznymi aspektami przygotowania etiud studentów

Zakres tematów:

- analiza tematu

- cechy formy i cechy treści przedmiotów

- autonomiczne życie przedmiotów

- atmosfera

- uczucia i emocje

- forma

Metody dydaktyczne:

- dyskusje dotyczące teoretycznych i praktycznych problemów teatru przedmiotu;

- praktyczna praca nad technologicznymi aspektami przygotowania etiud studentów

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Piotr Damulewicz, Mateusz Smaczny 4/40 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Teatralna w Warszawie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)