Akademia Teatralna w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium dramaturgiczne II (kierunkowy) WR/PR/SemDram2(k)
WR seminarium (WR-s) semestr zimowy 2018/19

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: zaliczenie
wymagania techniczne audio-video: telewizor
Literatura:

1. Podstawowa:

ok. 30 wybranych sztuk teatralnych od Szekspira (1620 r.)

do Barkera ( ok. 2018 r.) + inne wybrane utwory literackie

oraz:

Niedoskonałe odbicie - Maciej Karpiński, Warszawa 1995

Jak napisać scenariusz – Raymond G. Fresham, Kraków 1998

Narracja jako sposób rozumienia świata – Jerzy Trzebiński (red.), Gdańsk 2002

Pisanie scenariusza filmowego - Syd Field, Rolf Rilla , Warszawa 1998

Geneza teatru w świetle antropologii kulturowej - Marta Steiner, Wrocław 2003

Dzieje dramatu t. 1 i t.2 - Allardyce Nicoll , Warszawa 1975

Teatr i jego sobowtór - Antonin Artaud, Warszawa 1966

Teksty z lat 1965 - 1969 - Jerzy Grotowski , Wrocław 1990

Rozmowy o Hamlecie Swinarskiego – Józef Opalski, Kraków 2005

2. Uzupełniająca:

Wahadło Foucaulta - Umberto Eco , Warszawa 1988

Antropologia widowisk - zbior. Leszek Kolankiewicz red., Warszawa2005

Dramat współczesny – J. L .Styan , Wrocław 1995

Szekspir dramaturg elżbietański – Henri Fluchere , Warszawa 1965

Szekspir – Teatr zazdrości - Rene Girard , Warszawa 1996

Nauki tajemne w dawnej Polsce – Mistrz Twardowski – Roman Bugaj Wrocław 1986

Sztuka pamięci – Frances A.Yates , Warszawa 1977

Theatre of Catastrophe – New Essays on Howard Barker – K.Gritzner ed., London 2006

Efekty uczenia się:

Kategoria Symbol modułu Efekt osiągany przez moduł

Wiedza

student po zakończeniu kursu powinien:

EM 1 Zdefiniować pojęcie dramatu w kategoriach literackich i teatralnych oraz prawidłowo umieścić je w historii dramatu i teatru

EM 2 Prawidłowo analizować dowolny tekst dramatu i jego strukturę

EM 3 Umieć rozpoznać cechy protagonisty dramatu ze względu na treść dramatu

Umiejętności student po zakończeniu kursu powinien:

EM 4 W sposób twórczy analizować dramat ze względu na przekazywanie widzom treści korespondujących z ważnymi problemami współczesnego życia społecznego

EM 5 Przygotować oryginalny projekt inscenizacyjny dramatu

EM 6 Sformułować zadania aktorskie dla głównych postaci dramatu

Kompetencje personalne i społeczne

student po zakończeniu kursu powinien:

EM 7 Twórczo i krytycznie współpracować z dramatopisarzem lub „dramaturgiem” w celu ulepszenia przekazu spektaklu lub scenariusza

EM 8 Chronić prawo autora i tłumacza, poprzez niedopisywanie sztuce tekstów własnego autorstwa !

EM 9 Asertywnie ale niedogmatycznie konstruować argumenty w interakcji z grupą słuchaczy lub współpracowników,

przedstawiać własne poglądy i współdziałać w wypracowaniu wspólnego stanowiska

Metody i kryteria oceniania:

Efekt modułowy Formy sprawdzenia osiągnięcia efektu

Kryteria oceny i ich procentowy udział w ocenie końcowej

EM 1 znajomość literatury przedmiotu – 20%

udział w dyskusji – 40%

przygotowanie referatu– 40%

EM 2 znajomość literatury przedmiotu – 20%

udział w dyskusji – 40%

referat – 40%

EM 3 znajomość literatury przedmiotu – 20%

udział w dyskusji – 20%

referat – 20%

praca semestralna/roczna – 40%

EM 4 znajomość literatury przedmiotu – 20%

udział w dyskusji – 40%

referat – 40%

EM 5 znajomość literatury przedmiotu – 10%

udział w dyskusji – 10%

praca semestralna/roczna – 40%

ocena wartości artystycznej wykonanej pracy - 40%

EM 6 udział w dyskusji – 30%

praca semestralna/roczna – 30%

ocena wartości artystycznej wykonanej pracy - 40%

EM 7 znajomość literatury przedmiotu – 50%

udział w dyskusji – 50%

EM 8 znajomość literatury przedmiotu – 50%

udział w dyskusji – 50%

EM 9 znajomość literatury przedmiotu – 20%

udział w dyskusji – 40%

referat – 40%

Udział w zajęciach (dopuszczalne są dwie nieusprawiedliwione nieobecności na zajęciach w semestrze) i przygotowanie polegające na systematycznym czytaniu podawanej literatury – tekstów sztuk ( niedopuszczalne jest nieprzygotowanie do zajęć).

Zajęcia mają charakter seminarium - dyskusji, wszystkich uczestników grupy, moderowanej przez wykładowcę w oparciu o krytyczną analizę tekstów dramatów i ich „tła kulturowego”.

Zaczynem dyskusji jest referat przygotowany przez studenta na wskazany temat. Niektóre tematy są realizowane w formie wykładów przedstawiających studentom stan wiedzy lub specjalne koncepcje teoretyczne (zwykle o charakterze interdyscyplinarnym) poszczególnych autorów lub wykładowcy.

Wygłaszane referaty i udział w dyskusji oraz praca semestralna/roczna (konspekt/ własny dramat) stanowią podstawę do oceny pracy studenta.

Metody dydaktyczne:

Zajęcia mają charakter seminarium - dyskusji, wszystkich uczestników grupy, moderowanej przez wykładowcę w oparciu o krytyczną analizę tekstów dramatów i ich „tła kulturowego”.

Zaczynem dyskusji jest referat przygotowany przez studenta na wskazany temat. Niektóre tematy są realizowane w formie wykładów przedstawiających studentom stan wiedzy lub specjalne koncepcje teoretyczne (zwykle o charakterze interdyscyplinarnym) poszczególnych autorów lub wykładowcy.

Wygłaszane referaty i udział w dyskusji oraz praca semestralna/roczna (konspekt/ własny dramat) stanowią podstawę do oceny pracy studenta.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy poniedziałek, 15:45 - 17:15, sala 104
Maciej Wojtyszko 4/40 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek główny Akademii Teatralnej w Warszawie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Teatralna w Warszawie.
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)