Akademia Teatralna w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Aktorstwo teatru lalek, ogólnoakademicki (od 2018 r. 10 sem)

Informacje o programie studiów

Kod: WSL/ATL/1818
Nazwa: Aktorstwo teatru lalek, ogólnoakademicki (od 2018 r. 10 sem)
Tryb studiów: Stacjonarne
Rodzaj studiów: jednolite magisterskie
Czas trwania: 5 lat
Kierunki, specjalności i specjalizacje poznawane w ramach wszystkich toków nauczania programu (w przypadku tego programu zdefiniowano tylko jeden możliwy tok nauczania). Kierunki: Aktorstwo, spec. aktorstwo teatru lalek, ogólnoakademicki
Kierunki, specjalności i specjalizacje poznawane tylko w ramach niektórych toków nauczania programu (związane z konkretnymi etapami). Kierunki do
wyboru:
Aktorstwo, spec. aktorstwo teatru lalek (do 2012 r)
Aktorstwo, spec. aktorstwo teatru lalek (od 2012 r.)
Jednostki organizacyjne oferujące ten program studiów Jednostki: Filia w Białymstoku (od 2008/09) [ inne programy w tej jednostce ]

Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:

moje zaliczenia etapów

Główny tok nauczania

Dodatkowe informacje

Warunki przyjęcia:

posiadanie świadectwa dojrzałości, pozytywny wynik badań lekarskich, uzyskanie odpowiedniej liczby punktów z egzaminów praktycznych, uzyskanie pozytywnego wyniku rozmowy kwalifikacyjnej, pozytywne zakończenie postępowania kwalifikacyjnego.

Możliwe do uzyskania certyfikaty:
  • dyplom magistra sztuki na kierunku aktorstwo, spec. aktorstwo teatru lalek
  • dyplom magistra na kierunku aktorstwo, spec. aktorstwo teatru lalek
Uprawnienia zawodowe:

absolwent kierunku aktorstwo otrzymuje tytuł zawodowy magistra sztuki i jest przygotowany do podjęcia:

- twórczej działalności w teatrze lalkowym jak również dramatycznym i muzycznym, filmie, telewizji, radio i na estradzie

- twórczego udziału w projektach artystycznych i programach edukacyjnych

- działalności pedagogiczno – artystycznej: asystenta w wyższym szkolnictwie teatralnym, animatora w zakresie edukacji teatralnej w szkolnictwie

- pracy w placówkach kulturalnych i wychowawczych.

Dalsze studia:

możliwość ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia. Możliwość ubiegania się o przyjęcie do szkoły doktorskiej.

kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)