Akademia Teatralna w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Reżyseria (od 2012 r.)

Informacje o programie studiów

Kod: WR/R/1212
Nazwa: Reżyseria (od 2012 r.)
Tryb studiów: Stacjonarne
Rodzaj studiów: jednolite magisterskie
Czas trwania: 5 lat
Kierunki, specjalności i specjalizacje poznawane w ramach wszystkich toków nauczania programu (w przypadku tego programu zdefiniowano tylko jeden możliwy tok nauczania). Kierunki: Reżyseria (od 2012 r.)
Kierunki, specjalności i specjalizacje poznawane tylko w ramach niektórych toków nauczania programu (związane z konkretnymi etapami). Kierunki do
wyboru:
Reżyseria (do 2012 r)
Jednostki organizacyjne oferujące ten program studiów Jednostki: Kierunek Reżyserii (od 2019/20) [ inne programy w tej jednostce ]
Kierunek Reżyserii (od 2008/09 do 2018/19-L) [ inne programy w tej jednostce ]

Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:

moje zaliczenia etapów

Główny tok nauczania

Dodatkowe informacje

Warunki przyjęcia:

Warunkiem dopuszczenia do egzaminu wstępnego jest posiadanie świadectwa dojrzałości. Kwalifikacja wstępna odbywa się na podstawie złożonego przez kandydata egzemplarza reżyserskiego. Uzyskanie oceny pozytywnej kwalifikuje kandydata do etapu II, który ma formę egzaminu praktycznego. Egzamin praktyczny składa się z następujących elementów: obrona złożonego egzemplarza reżyserskiego, realizacja etiudy na zadany temat, obrona etiudy, praca z aktorem, rysunek, umuzykalnienie, spostrzegawczość, wyobraźnia, skojarzenia, umiejętności narracyjne, porównania, komiks, zdolności aktorskie, sprawdzian predyspozycji zawodowej do studiów reżyserskich. Trzecim etapem procesu rekrutacji jest egzamin teoretyczny, będący sprawdzianem wiedzy o dramacie i teatrze polskim oraz powszechnym, a także tła historycznego, literackiego filozoficznego i estetycznego ważnych epok teatralnych (do współczesności włącznie). O przyjęciu na pierwszy rok studiów decyduje ogólna suma punktów uzyskana przez kandydata z eliminacji wstępnej, egzaminu praktycznego, egzaminu teoretycznego i języka obcego.

Możliwe do uzyskania certyfikaty:
  • dyplom magistra sztuki na kierunku reżyseria
Uprawnienia zawodowe: (brak danych)
Dalsze studia: (brak danych)
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)