Akademia Teatralna w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wiedza o teatrze, drugiego stopnia (od 2012 r.)

Informacje o programie studiów

Kod: WOT/M/1212
Nazwa: Wiedza o teatrze, drugiego stopnia (od 2012 r.)
Tryb studiów: Stacjonarne
Rodzaj studiów: drugiego stopnia
Czas trwania: 2 lata
Kierunki, specjalności i specjalizacje poznawane w ramach wszystkich toków nauczania programu (w przypadku tego programu zdefiniowano tylko jeden możliwy tok nauczania). Kierunki: Wiedza o teatrze, drugiego stopnia
Kierunki, specjalności i specjalizacje poznawane tylko w ramach niektórych toków nauczania programu (związane z konkretnymi etapami). Kierunki do
wyboru:
Wiedza o teatrze, drugiego stopnia
Jednostki organizacyjne oferujące ten program studiów Jednostki: Kierunek Wiedzy o Teatrze (od 2019/20) [ inne programy w tej jednostce ]
Kierunek Wiedzy o Teatrze (od 2008/09 do 2018/19-L) [ inne programy w tej jednostce ]

Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:

moje zaliczenia etapów

Główny tok nauczania

Dodatkowe informacje

Warunki przyjęcia:

Do podjęcia studiów upoważnione są osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów wyższych, (co najmniej licencjata) na dowolnym kierunku. Kwalifikacja odbywa się poprzez ustalenie listy rankingowej. Podstawą ustalenia listy rankingowej kandydatów są wyniki postępowania kwalifikacyjnego obliczone w oparciu o następujące elementy kryteriów kwalifikacji: ocena z egzaminu dyplomowego 50%,srednia ze studiów 50%. Wynik postępowania kwalifikacyjnego jest sumą wyników powyżej wymienionych elementów przemnożonych przez liczbę 10. Tak określony wynik postępowania kwalifikacyjnego jest liczbą z zakresu od 0 do 100, podaną z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Możliwe do uzyskania certyfikaty: dyplom magistra na kierunku Wiedzy o Teatrze
dyplom magistra sztuki na kierunku Wiedzy o teatrze
Uprawnienia zawodowe:

Absolwent kierunku wiedza o teatrze łączy wszechstronne wykształcenie humanistyczne z bardzo dobrą znajomością problematyki związanej ze sztukami przedstawiającymi, ze światem widowisk ze szczególnym uwzględnieniem teatru. Daje absolwentowi przygotowanie do pracy w :

- teatrach (działy literackie, biblioteki i archiwa teatralne, działy organizacji widowni i pracy artystycznej)

- w instytucjach kultury, agencjach reklamowych, muzeach sztuk przedstawiających i widowiskowych

- w strukturach nieinstytucjonalnych (stowarzyszenia, fundacje)

- w niezawodowym ruchu teatralnym (jako animatorzy i instruktorzy)

- w mediach: prasie, radio i telewizji w działach i redakcjach kulturalnych

- w instytucjach naukowych prowadzących badania i edukację teatralną

Dalsze studia:

Możliwość ubiegania się o przyjęcie do szkoły doktorskiej.

kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)