Akademia Teatralna w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wiedza o teatrze, pierwszego stopnia (od 2012 r.)

Informacje o programie studiów

Kod: WOT/L/1212
Nazwa: Wiedza o teatrze, pierwszego stopnia (od 2012 r.)
Tryb studiów: Stacjonarne
Rodzaj studiów: pierwszego stopnia
Czas trwania: 3 lata
Kierunki, specjalności i specjalizacje poznawane w ramach wszystkich toków nauczania programu (w przypadku tego programu zdefiniowano tylko jeden możliwy tok nauczania). Kierunki: Wiedza o teatrze, pierwszego stopnia
Kierunki, specjalności i specjalizacje poznawane tylko w ramach niektórych toków nauczania programu (związane z konkretnymi etapami). Kierunki do
wyboru:
Wiedza o teatrze, pierwszego stopnia
Jednostki organizacyjne oferujące ten program studiów Jednostki: Kierunek Wiedzy o Teatrze (od 2019/20) [ inne programy w tej jednostce ]
Kierunek Wiedzy o Teatrze (od 2008/09 do 2018/19-L) [ inne programy w tej jednostce ]

Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:

moje zaliczenia etapów

Główny tok nauczania

Dodatkowe informacje

Warunki przyjęcia:
semestr zimowy 2017/18 - ...

Przeliczanie ocen za pisemny egzamin maturalny z trzech przedmiotów według następujących zasad:

1. Przedmiot obowiązkowy: język polski

matura na poziomie podstawowym –procentowy wynik egzaminu mnożony jest przez 2; (np. 100%x 2=200 pkt.; 70%x2=140 pkt.)

2. Przedmiot obowiązkowy: język obcy nowożytny

matura na poziomie podstawowym – procentowy wynik egzaminu mnożony jest przez 1 (np. 100%x1= 100 pkt.; 70%x1= 70 pkt.)

3. Przedmiot dodatkowy: Jeden przedmiot do wyboru z: język polski, filozofia, historia, historia muzyki, historia sztuki, język łaciński i kultura antyczna, wiedza o społeczeństwie

matura na poziomie podstawowym – procentowy wynik egzaminu dzielony jest przez 2 (np. 100%/2= 50 pkt.; 50%/2= 25 pkt.)

matura na poziomie rozszerzonym – procentowy wynik tego egzaminu mnożony jest przez liczbę 1 (np. 100%x1= 100 pkt.; 70%x1= 70 pkt.)

Język polski może być wskazany dwukrotnie – w kolumnie 1 na poziomie podstawowym, natomiast w kolumnie 3 na poziomie rozszerzonym.

Przedmiot dodatkowy jest zawsze brany pod uwagę przy ustalaniu sumy punktów.

Warunki przyjęcia:
semestr zimowy 2012/2013 - semestr letni 2016/2017

posiadanie świadectwa dojrzałości, złożenie recenzji z dowolnego spektaklu teatralnego, uzyskanie wymaganej liczby punktów z egzaminu ustnego z: obrony recenzji, tła historycznego wielkich epok teatralnych, tła literackiego wielkich epok teatralnych, wybranych zagadnień współczesnego życia społecznego, kulturalnego i politycznego, języka obcego, pozytywne zakończenie postępowania kwalifikacyjnego.

Możliwe do uzyskania certyfikaty: dyplom licencjata na kierunku Wiedzy o Teatrze
Uprawnienia zawodowe:

Absolwent kierunku wiedza o teatrze otrzymuje tytuł licencjata. Łączy wszechstronne wykształcenie humanistyczne z dobrą znajomością problematyki związanej ze sztukami przedstawiającymi, ze światem widowisk ze szczególnym uwzględnieniem teatru. Studia dają absolwentowi przygotowanie do pracy :

- w teatrach (działy literackie, biblioteki i archiwa teatralne, działy organizacji widowni i pracy artystycznej)

- w instytucjach kultury, agencjach reklamowych, muzeach sztuk przedstawiających i widowiskowych

- w strukturach nieinstytucjonalnych (stowarzyszenia, fundacje)

- w niezawodowym ruchu teatralnym (jako animatorzy i instruktorzy)

- w mediach: prasie, radio i telewizji w działach i redakcjach kulturalnych

- w instytucjach prowadzących edukację teatralną

- w instytucjach prowadzących terapię lub resocjalizację przez teatr

Dalsze studia:

studia drugiego stopnia

kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)